Kinh Tế

Vĩnh Tường đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Thứ Bảy, 04/09/2021

Cùng với đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vĩnh Tường đang tập trung lãnh, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021; góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Diện mạo nông thôn mới xã Ngũ Kiên. Ảnh: Trà Hương

Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc bởi cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khang trang, đời sống của người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần… là những minh chứng rõ nét nhất thể hiện hiệu quả công cuộc xây dựng NTM tại xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường.

Là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Ngũ Kiên đã tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu được công nhận là xã NTM nâng cao năm 2021.

Đến nay, xã đã hoàn thành 4/5 tiêu chí của xã NTM nâng cao và đang tiếp tục hoàn thiện một số nội dung thuộc tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Chủ tịch UBND xã Ngũ Kiên Hoàng Văn Chương cho biết: “Xác định xây dựng NTM là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có kết thúc nên ngay sau khi đạt chuẩn NTM, xã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Trong quá trình triển khai, xã đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động nhân dân cùng chung sức, đồng lòng để hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Năm 2019, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã xây dựng mới được hơn 20km rãnh thoát nước thải tại 100% khu dân cư trên địa bàn, góp phần cải thiện môi trường. Bên cạnh đó, người dân trên địa bàn xã cũng tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…”

Được chọn điểm để triển khai xây dựng đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2021, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân, đến nay, thôn Phú Hạnh xã Thượng Trưng đã đạt 6/9 tiêu chí.

Chủ tịch UBND xã Thượng Trưng Lê Văn Long cho biết: “Hiện nay, thôn Phú Hạnh còn 3 tiêu chí: Giao thông, môi trường, vườn hộ chưa đạt theo quy định. Để đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu theo đúng kế hoạch, hiện nay, thôn đang được triển khai nâng cấp một số tuyến đường trục thôn, liên thôn; nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước và nắp đậy rãnh thoát nước thải chịu lực tại các ngõ xóm; xây mới tuyến rãnh thoát nước thải cuối thôn Phú Hạnh – đầu thôn Phú Trưng A.

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo, chỉnh trang vườn hộ; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác thải ngay tại gia đình để góp phần xây dựng tiêu chí môi trường đạt theo quy định...”

Năm 2021, huyện Vĩnh Tường có 2 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM nâng cao là Vũ Di, Ngũ Kiên và 16 thôn đăng ký hoàn thành xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu thuộc 5 xã: Ngũ Kiên, Vũ Di, Thượng Trưng, Tân Phú, Bình Dương.

Trên cơ sở các điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu do UBND tỉnh ban hành, huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các xã đăng ký và căn cứ vào tình hình của địa phương để có kế hoạch triển khai chi tiết, lộ trình cụ thể.

Đồng thời, UBND huyện giao các ngành chuyên môn phụ trách tiêu chí bám sát để hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của từng đơn vị và công tác thi đua hằng năm.

Công tác tuyên truyền được huyện chú trọng đẩy mạnh nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Dự kiến, tổng kinh phí triển khai thực hiện chương trình NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021 của huyện khoảng 234 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, các địa phương trên địa bàn huyện đã có sự linh hoạt, sáng tạo, sử dụng hiệu quả nguồn vốn dành cho chương trình, phát huy nguồn lực sẵn có của địa phương cũng như huy động nguồn lực trong nhân dân để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đến nay, 2 xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao của huyện đều đã đạt 4/5 tiêu chí theo yêu cầu; các thôn đăng ký xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của xã Vũ Di, Ngũ Kiên đã đạt 8/9 tiêu chí; các thôn thuộc xã Thượng Trưng, Bình Dương, Tân Phú đạt 6/9 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường còn gặp khó khăn do UBND tỉnh chưa ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí đối với việc thực hiện chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021 và của giai đoạn 2021 - 2025.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ cho từng tiêu chí thực hiện chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và có các giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021 duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn, đặc biệt là các tiêu chí "động" như môi trường, văn hóa và tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Đồng thời, thực hiện đánh giá, rà soát các tiêu chí theo quy định đối với các xã còn lại để tổ chức đăng ký thực hiện xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022.

Lê Mơ

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: