Kinh Tế

Tổng nguồn vốn đầu tư tháng 1 đạt gần 7,4% kế hoạch vốn cả năm

Thứ Năm, 06/02/2020

Năm 2020, tổng nguồn vốn kế hoạch thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý được HĐND tỉnh giao dự toán hơn 6.600 tỷ đồng, tăng gần 5% so với năm 2019, bao gồm: Nguồn vốn phân theo nguyên tắc và tiêu chí; nguồn thu từ đất; nguồn thu từ xổ số kiến thiết và nguồn bội chi ngân sách địa phương.

Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đang được gấp rút hoàn thành

Để đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, tỉnh đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn vốn dựa trên nguyên tắc tập trung, khắc phục dàn trải. Ưu tiên cho các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững và các chương trình, nhiệm vụ thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ những ngày đầu năm mới. Tính đến hết tháng 1/2020, tổng nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt gần 490 tỷ đồng, đạt gần 7,4% nguồn vốn kế hoạch cả năm. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh hơn 315 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện gần 140 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách cấp xã.

Về tổng quan, tình hình thực hiện các công trình, dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tháng 1/2020 đảm bảo tiến độ. Vốn đầu tư thực hiện chủ yếu ở các công trình, dự án chuyển tiếp và công trình thi công dang dở trong năm 2019. Số công trình, dự án khởi công mới ít, do các công trình, dự án mới vẫn đang trong giai đoạn làm thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư…

Tin, ảnh Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: