Kinh Tế

Nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng đất trong tình hình mới

Thứ Tư, 01/09/2021

Thực hiện Nghị quyết 19/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, những năm qua, công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất luôn được tỉnh quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Việc quy hoạch, sử dụng đất tại các địa phương đảm bảo đúng quy định, phát huy được hiệu quả, tạo nền tảng để tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nhờ làm tốt công tác GPMB, CCN Đồng Sóc (Vĩnh Tường) đã kịp hoàn thiện hạ tầng, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy ngành công nghiệp của tỉnh phát triển.Ảnh: Chu Kiều

Cụ thể hóa Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đổi mới, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 41 về việc quy hoạch sử dụng đất.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 49. Sau khi Quy hoạch sử dụng đất được thông qua, các khó khăn, vướng mắc trong việc giao, thu hồi, cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh cơ bản được giải quyết theo quy định.

Cùng với việc đảm bảo quỹ đất trồng lúa, đất rừng, quỹ đất dành cho công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị được tăng cường, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, đáp ứng kịp thời cho các mục tiêu phát triển KT – XH của tỉnh.

Trong vấn đề giao và thuê đất, trên cơ sở Nghị quyết 19 và Luật Đất đai năm 2013, từ năm 2014 đến nay, tỉnh đã thực hiện giao đất thông qua đấu giá cho thuê 5 dự án được chấp thuận đầu tư trên tổng diện tích 253 ha, thu về tổng số tiền 1.185 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh cũng thực hiện thu hồi 9 dự án sử dụng đất lãng phí, không đúng mục đích, hoặc chậm đưa vào sử dụng với tổng diện tích 495 ha.

Để có quỹ đất sạch phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng và các dự án phát triển KT – XH, giai đoạn 2013 – 2020, UBND tỉnh đã quyết định thu hồi 3.000 ha, trong đó có 1.300 ha đất nông nghiệp, 800 ha đất phi nông nghiệp và đất ở.

Đảm bảo quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi, UBND tỉnh cũng có các cơ chế hỗ trợ đặc thù như thưởng GPMB nhanh; hỗ trợ giao đất dịch vụ, đất ở; hỗ trợ đền bù cho các dự án lớn, trọng điểm...

Trong đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn với liền với đất được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Để tạo điều kiện cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh đã bãi bỏ 160 thủ tục hành chính (TTHC) của 3 cấp huyện, xã và công bố thay thế mới 152 TTHC, qua đó đã cắt giảm từ 5% - 52% thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường có thời hạn giải quyết từ 10 ngày trở lên.

Giai đoạn 2014 – 2020, toàn tỉnh đã cấp được hơn 252.800 giấy chứng nhận sử dụng đất; trong đó, cấp cho các tổ chức, cá nhân 14.700 giấy chứng nhận, cho các hộ gia đình, cá nhân 238.000 giấy chứng nhận.

Đến hết năm 2020, diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận toàn tỉnh đạt trên 90% tổng diện tích cần cấp, trong đó, các loại đất chính theo chỉ tiêu của Bộ TN&MT đều đạt trên 85% diện tích cần cấp giấy chứng nhận.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật đất đai cho người dân, doanh nghiệp, nhất là tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên môn; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về đất đai.

Đến hết năm 2020, tỉnh cơ bản đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu địa chính của 38/38 xã thuộc 2/9 huyện, thành phố theo định hướng sử dụng trên web của Bộ TN&MT.

Tại buổi Tọa đàm khoa học phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, chuyên đề về chính sách, pháp luật về đất đai do Tỉnh ủy phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức mới đây, đánh giá về việc triển khai Nghị quyết 19 trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đã khẳng định: Nghị quyết 19 đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đổi mới, tạo nền tảng đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chính sách pháp luật về đất đai, cụ thể tại Luật Đất đai năm 2013 theo chủ trương đổi mới của Đảng đi vào cuộc sống đã thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện, việc ban hành chính sách pháp luật về đất đai, nhất là khi triển khai cụ thể trong quản lý Nhà nước và sử dụng đất tại tỉnh Vĩnh Phúc vẫn bộc lộ một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến các cấp cơ sở chưa thường xuyên; việc thể chế quan điểm, chủ trương của Đảng ở một số nội dung trong Luật Đất đai năm 2013 còn chưa rõ nét, dẫn đến việc chậm triển khai, có nội dung bó chặt dẫn đến thiếu tính khả thi...

Để khắc phục hạn chế này, cùng với việc đề xuất Trung ương bổ sung một số quan điểm, chỉ đạo chính của Nghị quyết 19 phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, trên cơ sở tiếp tục giữ quan điểm về sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện theo Hiến pháp, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường phân quyền, giao trách nhiệm và tính chủ động trong việc quản lý, sử dụng đất cho các địa phương theo quy định; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương siết chặt quản lý việc sử dụng đất, đảm bảo lợi ích trước mắt và lâu dài, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục nỗ lực trong việc tinh gọn bộ máy, hoàn thiện cơ chế quản lý đất đai theo hướng hiện đại, tăng cường sử dụng KHCN trong quản lý, điều hành, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Hoàng Sơn

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: