Kinh Tế

Quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Tư, 01/09/2021

Năm 2021, Vĩnh Phúc được giao chỉ tiêu kế hoạch hơn 4.224 tỷ đồng vốn đầu tư công; trong đó, hơn 3.883 tỷ đồng ở 9 huyện, thành phố. Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, song, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến kết quả chưa đạt được như mong đợi. Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết nguồn vốn được giao, UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp mạnh.

Dự án công trình cầu Đầm Vạc đang được các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Thế Hùng

Xác định thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giải ngân vốn đầu tư công, từ công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật bảo vệ thi công, đấu thầu…, đến bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT- GPMB), nhất là xác định rõ nguồn vốn trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư có dự án thực hiện các giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong BT- GPMB; tái định cư; xử lý khiếu nại…, tạo sự đồng thuận của nhân dân, không để chậm tiến độ triển khai các dự án.

Điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý các dự án đầu tư xây dựng; đơn giản hóa các thủ tục, giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư XDCB… là những giải pháp linh hoạt đã được tỉnh, các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chưa đạt được kết quả mong đợi.

Tính đến 30/6/2021, Vĩnh Phúc mới giải ngân được trên 2.323 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch; trong đó, cấp tỉnh đạt 15,6% kế hoạch, cấp huyện đạt 30,6%. Riêng các dự án lớn do các BQL Dự án cấp tỉnh và cấp sở, ngành, địa phương làm chủ đầu tư mới đạt khoảng 15%.

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, tiến độ triển khai chậm là do: 2021 là năm đầu của kỳ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, đến đầu tháng 4/2021, Trung ương mới có văn bản hướng dẫn, thông báo số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn để các địa phương triển khai chuẩn bị các dự án và bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Đây cũng là năm đầu kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 nên các dự án khởi công mới đều chưa có trong kế hoạch sử dụng đất, phải thực hiện thủ tục bổ sung, trong khi thời gian thực hiện bổ sung quy hoạch mất khá nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dẫn đến nhiều phát sinh liên quan đến công tác quản lý, chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng và việc huy động nhân công, tiến độ GPMB và thi công dự án.

Riêng đối với công tác GPMB, mặc dù tỉnh đã rất quyết liệt, nhưng trong quá trình thực hiện nảy sinh nhiều khó khăn. Một số dự án chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nên không BT- GPMB và thu hồi đất để thực hiện dự án, bởi việc BT-GPMB và tái định cư chỉ được thực hiện sau khi dự án được phê duyệt.

Công tác quản lý đất đai hạn chế, hồ sơ địa chính lưu trữ chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến việc xác nhận nguồn gốc đất đai làm căn cứ xây dựng phương án BT, hỗ trợ. Hội đồng BT-GPMB ở các địa phương lực lượng mỏng trong khi số lượng dự án cần thực hiện BT-GPMB lớn, nhân lực không đáp ứng đủ nhu cầu nhiệm vụ...

Để có mặt bằng sạch giao cho các đơn vị thi công, từ đầu năm đến nay, Vĩnh Phúc đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp. BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02/2021 về lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác GPMB để thực hiện các dự án phục vụ phát triển KT- XH và đồng ý việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế hỗ trợ đặc thù trong công tác GPMB trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 152/2021.

Sở KH&ĐT thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng tháng, cập nhật kết quả giải quyết khó khăn.

Đặc biệt, ưu tiên nguyên tắc phân bổ cho thanh toán nợ, công trình chuyển tiếp và chỉ bố trí vốn cho các dự án mới khi bảo đảm đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&ĐT.

Việc phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng KT- XH, tăng tỷ lệ điều tiết vốn về cho các địa phương quyết định các dự án ưu tiên trên địa bàn … không chỉ tạo sự chủ động và cách làm riêng hiệu quả,mà còn giảm khối lượng cho cấp tỉnh và đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

6 tháng đầu năm, cấp huyện đã giải ngân đạt 30,6% kế hoạch, cao hơn 8,6% so với bình quân chung toàn tỉnh và cao hơn 15,6% so với các dự án lớn do các BQL Dự án cấp tỉnh và các sở, ngành địa phương làm chủ đầu tư (Bình Xuyên đạt xấp xỉ 47%, Vĩnh Tường gần 45%, Yên Lạc 40,8%, Lập Thạch 38%...).

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu đầu tư chủ động kế hoạch, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Xem xét thu hồi kế hoạch đầu tư của sở, ngành, địa phương đến ngày 30/9/2021 giải ngân dưới 60% để điều chỉnh, bổ sung cho các đơn vị có tiến độ giải ngân tốt.

Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và bảo đảm phối hợp chặt chẽ, kịp thời ở tất cả các cấp, ngành, địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Đồng thời, chỉ đạo Sở KH&ĐT khẩn trương phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chuẩn bị các điều kiện xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu đối với các dự án đã có quyết định đầu tư.

Anh Tú

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: