Kinh Tế

Tam Đảo nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo chuẩn tiêu chí vùng đồng bằng sông Hồng

Thứ Tư, 01/09/2021

Qua hơn 10 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới, đến năm 2019, huyện Tam Đảo có 6/6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Bước sang giai đoạn xây dựng xã NTM nâng cao và thôn dân cư NTM kiểu mẫu, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Tam Đảo phấn đấu đến hết năm 2025, 100% các xã trên địa bàn huyện duy trì đạt chuẩn NTM theo chuẩn tiêu chí vùng đồng bằng sông Hồng.

Dự án đường vành đai phía Đông huyện Tam Đảo đoạn nối từ ĐT 310 đến QL 2B mới hoàn thiện sẽ phục vụ phát triển KT-XH của địa phương. Ảnh: Trường Khanh

Theo Quyết định 1980 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020, huyện Tam Đảo có 5/6 xã còn 4 tiêu chí chưa đạt theo chuẩn NTM vùng đồng bằng sông Hồng, đó là tiêu chí giao thông, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm; riêng xã Tam Quan còn thiếu 3 tiêu chí giao thông, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm...

Về tiêu chí giao thông, đến nay, trên địa bàn huyện đã cứng hóa 100% đường trục xã; 80% trục thôn, liên thôn; 80% ngõ xóm và đường nội đồng. Trong khi đó, yêu cầu để đạt chuẩn xã NTM vùng đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ cứng hóa các tuyến đường đó phải đạt 100%.

Với tiêu chí thu nhập, hiện nay, thu nhập trung bình của người dân trên địa bàn các xã mới đạt hơn 40 triệu đồng/năm (thu nhập bình quân đầu người toàn huyện tính đến cuối năm 2020 mới đạt 49,63 triệu đồng/năm); tuy nhiên, yêu cầu phải đạt từ 50 triệu đồng/người/năm mới đạt chuẩn theo tiêu chí NTM vùng đồng bằng sông Hồng (riêng xã Hồ Sơn đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao tiêu chí thu nhập phải đạt 60 triệu đồng/người/năm).

Về tiêu chí hộ nghèo, yêu cầu theo chuẩn tiêu chí NTM vùng đồng bằng sông Hồng tỷ lệ hộ nghèo phải dưới hoặc bằng 2%; tuy nhiên, kết quả rà soát hộ nghèo toàn huyện tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,32%.

Về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, theo kết quả điều tra, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện đạt 90% và tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 53%; trong khi đó, yêu cầu để đạt tiêu chí NTM vùng đồng bằng sông Hồng thì tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh phải đạt 100% và tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch phải đạt trên 65%.

Theo Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tam Đảo Chu Văn Sáu: Nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo chuẩn NTM vùng đồng bằng sông Hồng, BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ đó, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức trách nhiệm trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM.

BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện chỉ đạo các xã Yên Dương, Bồ Lý, Đạo Trù, Tam Quan, Hồ Sơn, Minh Quang tiếp tục triển khai hoàn thành các tiêu chí về giao thông, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo chuẩn NTM vùng đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các xã cụ thể các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm triển khai các chính sách hỗ trợ, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho nông dân; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó, chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông sản để thúc đẩy sản xuất phát triển và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở mở rộng diện tích các vùng sản xuất hàng hóa, đưa các loại cây trồng có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Cùng với ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ, các địa phương chủ động, đảm bảo nguồn lực thực hiện theo cơ chế, chính sách đã ban hành; huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ để đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu; chú trọng huy động sự ủng hộ, đóng góp của các tầng lớp nhân dân...

Huyện Tam Đảo cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp tổng thể để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, chú trọng công tác thu gom, xử lý chất thải tại các khu vực nông thôn; khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn với chương trình xây dựng NTM, nhằm thống nhất cơ chế triển khai các nội dung của chương trình, trong đó ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho các xã xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, nhất là với các xã khó khăn, vùng miền núi, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn lực.

Tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với chương trình xây dựng NTM...

Ngô Tuấn Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: