Kinh Tế

Đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành

Thứ Tư, 01/09/2021

Quyết toán dự án, công trình là khâu cuối cùng và rất quan trọng trong công tác đầu tư. Vì vậy, Sở Tài chính đã và đang đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành, với nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc là 1 trong 771 dự án, công trình hoàn thành quyết toán năm 2020.

Nhằm thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành, giúp phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án, công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA) thực hiện nghiêm các quy định về quyết toán dự án hoàn thành.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm với các trường hợp chủ đầu tư, ban QLDA vi phạm về thời gian lập hồ sơ quyết toán theo quy định tại Nghị định số 139 của Chính phủ; đăng tải công khai danh sách và địa chỉ các nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với công tác tham mưu, Sở Tài chính thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Bộ Tài chính; đẩy mạnh công tác thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền.

Tham mưu giải quyết kịp thời các vướng mắc về công tác quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thẩm tra quyết toán trên địa bàn.

Với những giải pháp và sự chỉ đạo quyết liệt, công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ tính riêng năm 2020, trên địa bàn tỉnh quyết toán được 771 dự án, công trình hoàn thành. Trong đó, giá trị đề nghị quyết toán là hơn 3.826 tỷ đồng, giá trị được quyết toán gần 3.712 tỷ đồng, giá trị giảm trừ sau quyết toán là hơn 114 tỷ đồng.

Công tác thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo kịp thời, đúng quy định, không để hồ sơ dự án gửi đến chậm thẩm tra phê duyệt, không có lý do. Thời gian thẩm tra cơ bản được rút ngắn, tạo điều kiện cho chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh công tác giải ngân.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh là một trong những chủ đầu tư đảm nhận nhiều công trình, dự án lớn của tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phụ trách kỹ thuật của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết: "Cùng với việc làm tốt công tác thẩm tra, trình quyết toán dự án hoàn thành, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ ban khi có khó khăn, vướng mắc để các công trình được quyết toán nhanh chóng.

Do đó, nhiều công trình do ban phụ trách đã được quyết toán, phát huy hiệu quả sau khi đưa vào khai thác, sử dụng như: Dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới); dự án đường song song với đường sắt Nội Bài - Lào Cai…".

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số dự án lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt quyết toán chậm theo thời gian quy định. Số dự án này tập trung chủ yếu các tại các huyện, thành phố.

Để công tác lập, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện nghiêm, đúng với các quy định hiện hành, không còn tình trạng tồn đọng, quá hạn lập hồ sơ quyết toán, Sở Tài chính tiếp tục bám sát nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu kịp thời, đúng quy định đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, các ban QLDA nhằm đẩy nhanh việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán.

Sở Tài chính cũng đã đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố kiên quyết không giao dự án đầu tư mới cho những chủ đầu tư có dự án chậm quyết toán từ 24 tháng trở lên; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên.

Đồng thời, đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của chủ đầu tư, ban QLDA, cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán.

Bài, ảnh: Thanh Huyền

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: