Kinh Tế

8 tháng thu hút 41 dự án đầu tư mới

Thứ Hai, 30/08/2021

Với phương châm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất và dịch vụ, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid - 19, từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư bằng việc đa dạng hóa các hình thức kết nối, duy trì hợp tác với các tổ chức quốc tế…

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác bồi thường, GPMB để sớm có mặt bằng sạch cho nhà đầu tư lựa chọn, tìm kiếm địa điểm đầu tư.

Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút được nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước. Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 8 tháng năm 2021, toàn tỉnh thu hút được 27 dự án FDI mới và 21 lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký gần 896 triệu USD; 14 dự án DDI mới và 10 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 11.320 tỷ đồng.

Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp tăng cao là do trong 8 tháng năm 2021, Ban quản lý các KCN đã cấp giấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án “Nhà máy sản xuất giấy Kraft vina” do công ty TNHH giấy Kraft vina làm chủ đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 611 triệu USD.

Trong tổng số 27 dự án FDI cấp mới, Hàn Quốc tiếp tục là nước dẫn đầu về số dự án đầu tư mới với 15 dự án, tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 44 triệu USD. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành mũi nhọn về thu hút đầu tư FDI, với hơn 779 triệu USD vốn đăng ký cấp mới, tăng hơn 608% về số vốn đăng ký cấp mới, tăng 62% về số dự án đầu tư.

Thanh Huyền

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: