Kinh Tế

Chấm dứt ''điệp khúc''... chậm

Thứ Hai, 30/08/2021

Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), 7 tháng năm 2021, mới chỉ có 3 doanh nghiệp được cổ phần hóa. Trong số này, không có doanh nghiệp nào thuộc danh mục 128 doanh nghiệp phải cổ phần hóa trong giai đoạn 2017-2020 theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10-7-2017 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Lũy kế từ năm 2016 đến hết tháng 7-2021, chỉ có 39 doanh nghiệp trong danh mục đã cổ phần hóa, đạt 30% kế hoạch. Số đơn vị phải cổ phần hóa trong những tháng còn lại của năm 2021 là 89 doanh nghiệp.

Sự chậm trễ này, ngoài ảnh hưởng của dịch Covid-19, có nhiều nguyên nhân cũ đã được chỉ ra từ nhiều năm trước, như: Chậm xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp; chậm lập phương án sử dụng đất… Và hơn hết là do lãnh đạo các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty còn thiếu quyết liệt.

Cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước phải thúc đẩy nhanh, bởi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết tồn tại, nâng cao năng lực, hiệu quả kinh doanh ở nhiều doanh nghiệp nhà nước. Do đó, cần hoàn thiện quy định pháp lý về cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, cần chấn chỉnh tâm lý chần chừ, thiếu quyết liệt của lãnh đạo doanh nghiệp và cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Cùng với đó, đã đến lúc phải có chế tài xử lý nghiêm những doanh nghiệp “chây ỳ” tiến hành cổ phần hóa; gắn trách nhiệm của lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, người đại diện phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp, người đứng đầu các doanh nghiệp khi chậm cổ phần hóa…

Để chấm dứt “điệp khúc” chậm cổ phần hóa, cần có những giải pháp quyết liệt.

Thùy Linh (theo hanoimoi.com.vn)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: