Kinh Tế

Yên Lạc - Điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Hai, 30/08/2021

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá vật tư xây dựng tăng cao, khó khăn về vốn đã tác động không nhỏ tới việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Yên Lạc. Với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ từ khâu bồi thường GPMB, đôn đốc thi công, đến nay, huyện Yên Lạc đã giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt 67,9% kế hoạch năm 2021.

Trường tiểu học Trung Nguyên hoàn thành đúng tiến độ chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng năm học mới 2021-2022

 

Năm 2021, huyện Yên Lạc được phân bổ hơn 421,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó vốn kế hoạch năm trước được kéo dài thời hạn thanh toán là hơn 153 tỷ đồng, chiếm 36,3%; vốn kế hoạch đầu năm giao hơn 268 tỷ đồng, chiếm 63,7%.

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND, UBND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai mới 23 dự án (bao gồm cả các dự án bổ sung trong năm); đến nay, đã có 18 dự án đã thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư, tiếp tục triển khai các bước đấu thầu và triển khai thi công; 05 dự án đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Để các dự án được triển khai đúng tiến độ, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Xây dựng và Phát triển cụm làng nghề (BQL DAXD&PTCCN) chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tốt ngay từ khâu quản lý quy hoạch, hỗ trợ, bồi thường GPMB; cắm mốc quy hoạch, rà soát phân loại, làm thủ tục trình thẩm định phê duyệt, quyết toán khi dự án hoàn thành; lựa chọn nhà thầu có năng lực tham gia đấu thầu; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng công trình.

Thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ các dự án, cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định tới rộng rãi cán bộ, nhân dân. Quá trình thực hiện đầu tư xây dựng thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng.

BQL DAXD&PTCCN huyện phối hợp với Ban bồi thường hỗ trợ GPMB và phát triển quỹ đất huyện và các xã, thị trấn tập trung kiểm kê, kiểm đếm thực tế diện tích bồi thường GPMB một số dự án đã được bố trí vốn và khởi công trong năm 2021 gồm 12 dự án đầu tư công mới; chỉ đạo đôn đốc triển khai nghiệm thu, quyết toán 31 dự án chuyển tiếp (trong đó 3 dự án đã quyết toán xong); tổ chức nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ quyết toán 10 dự án; đôn đốc thi công 18 dự án.

Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, đến 15/8/2021, toàn huyện thực hiện thanh toán vốn lũy kế được hơn 286,06 tỷ đồng, đạt 67,9% so với kế hoạch giao, trong đó thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 94,2 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch giao; thanh toán vốn kế hoạch năm hơn 191,8 tỷ đồng, đạt 71,5% kế hoạch giao; thanh toán vốn kế hoạch ứng trước 45 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Ông Trần Gia Khánh, Giám đốc BQL DAXD&PTCCN huyện cho biết: Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng đến nay vẫn còn một số dự án chậm tiến độ. Nguyên nhân chính dẫn là do: Năm 2021 là năm đầu của kỳ đầu tư công trung hạn 2021-2025; hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản còn chồng chéo, mâu thuẫn và liên tục thay đổi, việc chuyển tiếp dự án phức tạp; giá vật liệu xây dựng tăng cao, đặc biệt là giá sắt, thép tăng đã tác động không nhỏ tới giá trị các gói thầu trọn gói dẫn đến một số công trình phải giãn tiến độ thi công, một số nhà thầu sau khi trúng thầu tâm lý còn chờ đợi giá xuống thấp, chưa thi công ngay…

Các gói thầu mới, việc xác định tổng mức đầu tư, đội vốn, phải điều chỉnh quy mô. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc huy động nhân lực thi công gặp nhiều khó khăn, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Để thực hiện giải ngân các dự án đúng tiến độ, BQL DAXD&PTCCN huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của T.Ư, tỉnh, huyện về thực hiện giải ngân, tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan; phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh lập thủ tục đầu tư xây dựng các công trình mới theo kế hoạch.

Đôn đốc hoàn thành thủ tục thanh toán các nguồn vốn được giao năm 2021 và các nguồn vốn kéo dài niên độ thanh toán khi đủ điều kiện; chỉ đạo các nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung vật liệu, máy móc, nhân công thực hiện 3 tại chỗ “ăn tại chỗ, ở tại chỗ, làm việc tại chỗ” đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình, nhất là các dự án quan trọng phục vụ AN-QP, phát triển kinh tế, an sinh xã hội…

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Minh Việt - Đơn vị thi công Trường tiểu học Trung Nguyên cho biết: Công trình nhà 3 tầng, 15 phòng học, Trường tiểu học Trung Nguyên có tổng mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng.

Quá trình thi công, đơn vị gặp không ít khó khăn trong tuyển dụng công nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19; bên cạnh đó là giá vật tư xây dựng, nhất là sắt thép có thời điểm tăng tới 30-40%, nhưng quyết tâm của đơn vị phải hoàn thành công trình đúng thời gian cam kết với chủ đầu tư.

Với việc thực hiện 3 tại chỗ: “Ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ, làm việc tại chỗ” đảm bảo vừa chống dịch vừa hoàn thành tiến độ, dự kiến đầu tháng 9/2021 đơn vị sẽ bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Xuân Thông, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc cho biết: Để đảm bảo giải ngân vốn đạt kế hoạch của tỉnh giao, UBND huyện Yên Lạc đang tiếp tục chỉ đạo BQL DAXD&PTCCN và các đơn vị chức năng rà soát lại các khâu của các dự án, từ khâu bố trí quy hoạch, đền bù GPMB đến trình thẩm định, lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu.

Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu đảm bảo chống dịch tốt mà vẫn triển khai thực hiện dự án tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ; tránh lãng phí, hạn chế thấp nhất phát sinh vốn và thay đổi thiết kế đã được phê duyệt ban đầu.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường... Phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch năm 2021.

Bài, ảnh: Xuân HùngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: