Kinh Tế

Đảng bộ Cục thuế tỉnh: Lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn

Thứ Ba, 21/01/2020

Năm 2019, Vĩnh Phúc tiếp tục đạt kết quả thu ngân sách ấn tượng với con số hơn 35 nghìn tỷ đồng; trong đó, thu nội địa đạt gần 31 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với dự toán pháp lệnh được giao. Có được kết quả này phải kể đến vai trò quan trọng của Đảng bộ Cục Thuế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh hiện có hơn 120 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Nhiệm vụ chính trị của đơn vị là tham mưu cho tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt hệ thống chính sách pháp luật về thuế, phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao.

Trên cơ sở xác định rõ những khó khăn thách thức, cũng như các điều kiện thuận lợi trong công tác thu ngân sách nhà nước, Đảng ủy Cục Thuế đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các công việc theo từng giai đoạn; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc 4 chế độ của cơ quan: Chế độ học tập; chế độ hội họp; quản lý tài sản công và chế độ thông tin báo cáo. Lấy kết quả thực hiện 4 chế độ nêu trên là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại tập thể, đảng viên, công chức hàng năm.

Tăng cường chỉ đạo các tập thể, đảng viên, công chức đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong, lối sống giản dị, trong sáng, hết lòng, hết sức với công việc được giao.

Đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích cán bộ, công chức chủ động tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hiện, gần 100% cán bộ, công chức của Cục Thuế có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học.

Quan tâm chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Cục thuế tỉnh đang triển khai 14 phần mềm ứng dụng trong điều hành quản lý thuế như: Xử lý hồ sơ khai thuế; tính thuế; hoàn thuế; đôn đốc nợ thuế… Đến nay, tỷ lệ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử luôn duy trì hơn 99% doanh nghiệp phải kê khai, đặc biệt có 100% doanh nghiệp hoàn thuế có hoàn thuế từ hoạt động đầu tư và xuất khẩu thực hiện hoàn thuế điện tử.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tích cực triển khai sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện tốt phương án sáp nhập Chi cục Thuế theo đề án của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Đồng thời, tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp trên địa bàn trong sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp thực thi nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Cùng với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Cục Thuế tăng cường lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh) trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chi, Đảng bộ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Chú trọng công tác phát triển đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đảng viên, tổ chức đảng nếu để xảy ra sai phạm.

Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội do các cấp, các ngành phát động, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quản lý hiệu quả, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: