Kinh Tế

Xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Tam Đảo

Thứ Sáu, 27/08/2021

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và sự đồng lòng của người dân, sau gần 2 năm xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, bộ mặt nông thôn của huyện Tam Đảo được thay da đổi thịt.

Nhà văn hoá thôn Tân Long, xã Hồ Sơn khang trang, sạch đẹp nhờ sự đầu tư, chăm chút của người dân. Ảnh: Dương Hà

 

Về thôn Tân Long, xã Hồ Sơn, chúng tôi cảm nhận rõ không khí náo nức, khẩn trương của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong thôn đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng để được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tân Long Phạm Thị Huê cho biết: Năm 2020, thôn Tân Long là một trong 2 thôn được huyện Tam Đảo chọn làm thôn điểm xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ đầy khó khăn, cần sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, trong đó người dân đóng vai trò chủ thể.

Bắt tay vào xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu, bên cạnh khó khăn về nguồn lực, một trong những tiêu chí khó đối với thôn Tân Long là vệ sinh, môi trường và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Để trở thành thôn dân cư NTM kiểu mẫu, một trong những tiêu chí cần là thôn không có hộ nghèo, tuy nhiên qua rà soát, thôn Tân Long vẫn còn 1 hộ nghèo.

Để xóa hộ nghèo, chi ủy chi bộ đã giao Ban phát triển và Ban Công tác mặt trận thôn cùng các tổ chức chính trị giúp đỡ về vốn, cây, con giống để hộ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, tận dụng lợi thế có đường quốc lộ chạy qua, cấp ủy, chính quyền thôn đã vận động nhân dân mở rộng các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ. Hiện thôn có nhiều hộ đăng ký kinh doanh thương mại, kinh doanh vận tải; sản xuất cây, con giống và trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao.

Để xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thôn vận động các gia đình sửa sang nhà cửa, chỉnh trang vườn tạp. Đến nay, 100% nhà ở dân cư đảm bảo 3 sạch; trên 90% hộ trong thôn đạt danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu”, 100% đường trục thôn được bên tông, trải nhựa, phần lớn các tuyến được được trồng cây xanh hoặc trồng hoa hai bên đường, có điện chiếu sáng.

10 năm trước, thôn Chùa Vàng là một trong những thôn khó khăn của xã Minh Quang. Nhưng nhờ huy động được sức dân, đến nay, thôn Chùa Vàng là một trong những thôn NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã, của huyện.

Nói về thôn Chùa Vàng, người dân trong xã Minh Quang nghĩ đến hình ảnh “đêm sáng điện, ngày đường nở hoa”. Bên cạnh những con đường bê tông, rộng rãi, hai bên rực rỡ những hàng hoa thanh táo, râm bụt và để phục vụ cho việc đi lại, giao thương các hộ dân trong thôn cùng nhau đóng góp, đầu tư lắp đặt gần 4km điện chiếu sáng.

Để đạt tiêu chí về vệ sinh, môi trường, thôn đã thành lập và duy trì tổ vệ sinh, phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường vào chủ nhật hằng tuần và đi đầu trong việc xây dựng khu xử lý rác thải tạm thời của thôn.

Rác thải sinh hoạt được phân loại ngay tại mỗi gia đình, rác thải dễ phân hủy được chôn lấp tại hố rác gia đình, rác thải rắn, khó phân hủy được tổ thu gom vận chuyển đến khu xử lý rác thải theo quy trình. Nhờ huy động sức dân, từ năm 2011 đến nay, người dân trong thôn đã đóng góp được hơn 2,2 tỷ đồng xây dựng NTM và xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Năm 2020, huyện Tam Đảo chọn thôn Tân Long, xã Hồ Sơn và thôn Chùa Vàng, xã Minh Quang tiến hành xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Sau gần 2 năm triển khai, với quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân cùng nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, 2 thôn cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí để trở thành thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh những thành quả, quá trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại một số địa phương huyện Tam Đảo vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông và các công trình phúc lợi rất lớn, trong khi nguồn lực huy động trong dân còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh.

Xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu là việc làm mới, không có hình mẫu nhất định, tùy vào tình hình thực tiễn của từng địa phương, đòi hỏi sự linh hoạt, nhạy bén của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của người dân; một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa nỗ lực, tích cực tham gia các phong trào xây dựng NTM…

Để khắc phục những tồn tại đó, huyện Tam Đảo đã đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, tranh thủ huy động nhiều nguồn lực tham gia xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền; huy động tối đa sức mạnh nội lực của nhân dân.

Kim Ngân

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: