Kinh Tế

Đổi mới thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 27/08/2021

Với quan điểm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN) là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của công chức, viên chức, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã đổi mới thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông"; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công; cắt giảm, đơn giản hóa việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển KT- XH của tỉnh.

Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: Thế Hùng

Là một trong những ngành có liên quan trực tiếp tới các DN, những năm qua, Sở KH&ĐT luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là giải pháp quan trọng và hiệu quả để phục vụ DN và người dân được tốt hơn.

Hằng năm, Sở KH&ĐT đều ban hành Kế hoạch về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông", trong đó chú trọng rà soát TTHC, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trong thẩm quyền giải quyết của sở; quán triệt đội ngũ công chức, viên chức (CC, VC) thực hiện nhiệm vụ nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới lề lối, tác phong làm việc và kỹ năng giải quyết công việc; rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về TTHC, kịp thời đề xuất chỉnh sửa bổ sung, công bố mới hoặc bãi bỏ TTHC.

Qua đó bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả trong giải quyết công việc hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà gây khó khăn cho người dân và các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao tính minh bạch, dân chủ trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn.

Để nâng cao hiệu quả CCHC, đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, Sở KH&ĐT đã thực hiện niêm yết công khai 100% các TTHC trên website của đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan trên các phần mềm nền tảng như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử công vụ, trao đổi công tác chuyên môn.

Đến nay, sở đã ứng dụng 100% chữ ký số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Ký số ban hành văn bản, công tác phí, lệ phí; công tác BHXH cho người lao động; 100% CC, VC đã áp dụng tốt phần mềm quản lý văn bản; duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan… tạo môi trường làm việc minh bạch, hiện đại, tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ trong hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông", Sở KH&ĐT đã bố trí 6 công chức thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuộc đơn vị.

Thực hiện nghiêm các quy định trong giải quyết TTHC; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các hồ sơ TTHC được gửi từ Cổng dịch vụ công Quốc gia, không để xảy ra tình trạng hồ sơ cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý. Nâng cao chất lượng, thời gian quy định tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Hiện nay, tất cả các TTHC thực hiện theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được tiếp nhận, luân chuyển, xử lý, trả kết quả thông qua phần mềm hệ thống thông tin "Một cửa điện tử", Cổng dịch vụ công của tỉnh và được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

6 tháng đầu năm 2021, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 2.566 lượt TTHC; trong đó, 206 thủ tục thuộc công tác thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; hơn 2.279 lượt thủ tục thuộc công tác đăng ký thành lập DN và 81 lượt TTHC bao gồm các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án ngoài khu công nghiệp; thông báo đáp ứng điều kiện góp vốn mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Riêng trong tháng 7/2021, Sở KH&ĐT đã tiếp nhận 433 hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chiếm 88,7% trong tổng số hồ sơ được tiếp nhận, đứng trong top 3 các sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở mức cao nhất của tỉnh.

Để thực hiện tốt hơn công tác CCHC và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thời gian tới, Sở KH&ĐT tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong tiếp nhận hồ sơ và trả trả kết quả các TTHC theo quy định; triển khai áp dụng phần mềm giải quyết TTHC và duy trì việc đăng ký DN trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia.

Duy trì ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, thực hiện có hiệu quả 3 nội dung nền tảng về công nghệ thông tin: Phần mềm Edocman, Thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử, các phần mềm chuyên ngành. Công khai minh bạch các TTHC trên cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Mai Liên

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: