Kinh Tế

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong các doanh nghiệp

Thứ Năm, 26/08/2021

Những năm qua, tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp đã phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo và nâng cao đời sống cho người lao động, xứng đáng là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

Đảng bộ Công ty cổ phần Prime Group là một trong những tổ chức đảng được thành lập tại doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ có 263 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ.

Do đặc thù sản xuất, kinh doanh, các chi bộ nằm dải rác tại nhiều tỉnh, thành phố, do vậy, việc tập hợp, sinh hoạt và triển khai các văn bản, chỉ đạo của cấp trên gặp không ít khó khăn.

Tuy là doanh nghiệp 100% vồn đầu tư nước ngoài, nhưng từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ luôn giữ vai trò là hạt nhân chính trị. Định kỳ, Đảng ủy, Công đoàn công ty đối thoại, kiến nghị với lãnh đạo doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến thu nhập, việc làm, cải thiện đời sống của người lao động; cải thiện môi trường làm việc; trang bị bảo hộ lao động cho người lao động...

Tại các cuộc họp của công ty, Đảng ủy đều có những định hướng, đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy đã tham mưu với Ban giám đốc về các chế độ, chính sách nâng cao đời sống cho người lao động; đảm bảo cho hơn 200 lao động phải nghỉ việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 được giải quyết hưởng lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.

Với vai trò hạt nhân chính trị, những cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, do vậy đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đến nay, Tập đoàn Prime đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gạch Ceramic hàng đầu Việt Nam; trở thành bạn hàng tin cậy của các đối tác trong và ngoài nước.

Trong 3 năm gần đây, mặc dù sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc luôn giữ vững mức tăng trưởng, doanh thu tăng bình quân đạt hơn 12%/năm.

Riêng 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng nước sạch đạt hơn 7,2 triệu m3, phát triển mới gần 1.200 khách hàng. Tổng doanh thu đạt 88,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước hơn 6,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Có được kết quả đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy công ty đóng vai trò quyết định. Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc hiện có 95 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ.

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng đã được đơn vị quan tâm toàn diện trên các mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị được phát huy đồng bộ và có hiệu quả.

Với thuận lợi lãnh đạo doanh nghiệp đều được đảng viên bầu vào cấp ủy, do vậy sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện luôn có sự thống nhất, tập trung và toàn diện. Các nghị quyết của Đảng ủy được xây dựng đều song hành, phục vụ chiến lược sản xuất, kinh doanh của công ty.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị nhận thức sâu sắc về vai trò của tổ chức Đảng trong việc tập hợp đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị.

Tính đến tháng 8/2021, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 46 chi, Đảng bộ trong doanh nghiệp tư nhân, 2 chi, Đảng bộ trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài với gần 3.600 đảng viên.

Trong những năm qua, các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển SXKD, nâng cao đời sống người lao động.

Phần lớn những doanh nghiệp thành lập được tổ chức Đảng thì tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, người lao động được phát huy tối đa; các phong trào thi đua được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả tích cực về SXKD, đem lại lợi ích cho cộng đồng.

Đa số các cấp ủy, đảng viên trong doanh nghiệp đều nhận thấy tại những doanh nghiệp có tổ chức Đảng, việc tiếp cận, truyền đạt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh thuận lợi; không còn tình trạng đình công, lãn công; người lao động yên tâm, phấn khởi lao động, cống hiến.

Kim Ngân

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: