Kinh Tế

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thịt an toàn sinh học.

Thứ Tư, 25/08/2021

Nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn của người dân, đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng chăn nuôi an toàn sinh học, phát triển nông nghiệp hữu cơ, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gà thịt an toàn sinh học tại xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, với tổng kinh phí trên 2, 6 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí đối ứng các bên tham gia liên kết trên 2 tỷ đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 500 triệu đồng, thời gian liên kết 3 năm (2021-2024).

Tham gia liên kết gồm Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Herbfarm và 5 hộ gia đình là thành viên của HTX chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp Yên Bình, xã Yên Bình - đơn vị chủ trì liên kết. Việc tổ chức sản xuất, chăn nuôi được thực hiện tại các trang trại, hộ gia đình thuộc thành viên của HTX.

Việc quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, thị trường thành phố Hà Nội và các vùng lân cận với quy mô 19.200 con gà thịt trong 6 chu kỳ/4 năm, tương đương 3.200 con/chu kì (năm 2021 có 1 chu kì, năm 2022-2023 có 4 chu kì, năm 2024 có 1 chu kì).

Dự kiến, sản lượng gà thịt xuất chuồng đạt 7,6 tấn/chu kì.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: