Kinh Tế

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020

Thứ Ba, 14/01/2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 188 yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020.

Theo đó, các địa phương kiên quyết không để tình trạng ăn xin, ăn mày, chen lấn, tranh cướp lộn xộn, hoạt động mê tín dị đoan, xóc thẻ, cờ bạc trá hình, đổi tiền hưởng chênh lệch; thực hiện trông giữ xe đúng giá niêm yết.

Các cơ sở kinh doanh ăn uống phải đảm bảo VSATTP; bố trí khu dịch vụ đảm bảo thuận tiện, không gây cản trở, ùn tắc giao thông; niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, không bày bán các đồ chơi có tính bạo lực.

Tổ chức phân luồng giao thông, bố trí trông giữ phương tiện giao thông, có phương án phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội. Lắp đặt bảng nội quy di tích, bảng lịch sử di tích; tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân và du khách trong thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội.

Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.

Đối với một số lễ hội như: Chọi Trâu, xã Hải Lựu (Sông Lô); Cây Bông, xã Đồng Thịnh (Tam Dương); Đúc Bụt, xã Đồng Tĩnh (Tam Dương); Đả cầu cướp phết, xã Bàn Giản (Lập Thạch)... UBND cấp huyện xây dựng, phê duyệt kịch bản, ký cam kết với Ban Tổ chức lễ hội về trách nhiệm thực hiện kịch bản tổ chức, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội...

Hồng NhậtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: