Kinh Tế

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Sáu, 10/01/2020

Chiều 10/1/2020, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Văn Đức Sơn, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng kết luận hội nghị. Ảnh Thế Hùng

Năm 2019, hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng có nhiều đổi mới, cơ cấu tổ chức bộ máy được sắp xếp phù hợp theo hướng tinh giản, phát huy hiệu quả hoạt động. Một số mặt hạn chế của quỹ được khắc phục triệt để như: Không cho vay đối tượng vay đầu tư là nhà thầu; hoàn thiện hồ sơ khách hàng đảm bảo quy định; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng thời các giải pháp thu hồi nợ quá hạn, nợ vay bắt buộc; từng bước tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất.

Năm 2019, quỹ đã cấp bảo lãnh tín dụng cho 7 khách hàng doanh nghiệp với số tiền 26,4 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 67 tỷ đồng, lũy kế đến hết năm đạt 90 tỷ đồng (tăng 70% so với cùng kỳ) – mức tăng trưởng dư nợ cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu năm 2019 của quỹ đạt 12,6 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ); số khách hàng đăng ký sử dụng vốn của quỹ là 34 doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng. Nếu năm 2018, tỷ lệ nợ xấu của quỹ ở mức 23%, đến nay đã giảm còn 8,8%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của quỹ trong năm như: Số vốn điều lệ cho hoạt động bảo lãnh tín dụng còn thấp; công tác thu hồi, xử lý nợ xấu còn chậm; hoạt động bảo lãnh tín dụng chưa phát huy hết hiệu quả, phụ thuộc nhiều vào các ngân hàng…

Năm 2020, lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng đề ra một số giải pháp khắc phục khó khăn trong tình hình mới, trong đó, tập trung vào các vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từ việc xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng; quyết liệt thu hồi nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng thiếu tài sản đảm bảo có khả năng thu hồi để xử lý dứt điểm...

Với việc được tỉnh cấp bổ sung 50 tỷ đồng vào vốn điều lệ, năm 2020, quỹ đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: Tổng doanh số cấp bảo lãnh tín dụng đạt hơn 38 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 150 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 15 tỷ đồng…

Hoàng Sơn

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: