Kinh Tế

Nhiều chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp chưa thể thực hiện

Thứ Sáu, 10/01/2020

Nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân, ngày 22/12/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 201 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020.

Nhờ chính sách hỗ trợ máy sản xuất nông nghiệp, đến nay, 95% khâu làm đất trong trồng trọt trên địa bàn tỉnh đã được áp dụng cơ giới hóa

Theo đó, ngân sách tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ nhiều nội dung liên quan đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản, như: Hỗ trợ dồn thửa đổi ruộng, thuê gom ruộng đất để sản xuất tập trung quy mô lớn; xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi; chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng, thủy sản; hỗ trợ mua máy nông nghiệp; phòng bệnh gia súc, gia cầm và thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 201, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung nghị quyết để các cá nhân, tổ chức, người dân biết và chủ động tham gia; xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện theo từng nội dung liên quan đến địa phương, đơn vị mình; giao nhiệm vụ cho các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, phường, thị trấn triển khai tuyên truyền, tổ chức cho người sản xuất đăng ký thực hiện từng nội dung, đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện theo quy định.

Qua đánh giá, quá trình triển khai các nội dung hỗ trợ đã tạo nên những chuyển biến tích cực cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; các cơ chế, chính sách được rà soát, sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển sản xuất. Các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đều có bước tiến mạnh mẽ với các mô hình sản xuất có hàm lượng chất xám cao, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Mặc dù vậy, vẫn còn khá nhiều nội dung quan trọng của Nghị quyết 201 chưa được thực hiện trong năm 2019, trong đó có thể kể đến như: Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi, nguyên nhân là do đối tượng thực hiện không phải là doanh nghiệp hoặc liên doanh, liên kết sản xuất với doanh nghiệp. Người sản xuất không thể thu gom, thuê được ruộng đất liền vùng tập trung từ 10ha trở lên để trồng rau quả sản xuất hàng hóa (vì 1ha bình quân có 30-35 hộ); mặt khác phải lập dự án, thủ tục quy trình phức tạp do phải thực hiện theo Luật Đầu tư công nên không có người sản xuất tham gia đăng ký.

Hay như, hỗ trợ đặc thù cho các dự án để xây dựng hạ tầng các khu chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò sữa, nuôi trồng thủy sản tập trung ngoài khu dân cư cũng chưa thể thực hiện, bởi đây được xem là nội dung khó triển khai do địa điểm nhiều nơi chưa có trong quy hoạch, chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất; thủ tục, quy trình phức tạp do phải thực hiện theo Luật Đầu tư công; tổng mức đầu tư cao nên người dân khó khăn trong việc đóng góp vốn đối ứng (30%) để thực hiện đầu tư; các hộ phải thực hiện làm mới hoàn toàn, cần rất nhiều điều kiện như đất đai, nguồn lực để xây dựng trong đầu tư mới…

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả của Nghị quyết 201, Sở NN&PTNT tập trung phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thủy sản tới đông đảo tầng lớp nhân dân; chủ động xây dựng và giao kế hoạch sớm để các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ. Bố trí cán bộ bám sát cơ sở để trực tiếp hướng dẫn người sản xuất các trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện; kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền.

Thực hiện kiểm tra, giám sát ngay từ khi người sản xuất đăng ký, không để xảy ra trục lợi và thất thoát, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, người sản xuất nếu có vi phạm. Đồng thời, tham mưu tỉnh xem xét điều chỉnh một số nội dung hỗ trợ, điều kiện được hỗ trợ để đảm bảo phù hợp với thực tế sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: