Kinh Tế

Dồn lực cho đích đến nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Thứ Hai, 23/08/2021

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh đã khoác lên mình màu áo rực rỡ, đời sống nhân dân được nâng cao. Đặc biệt, năm 2021 hành trình xây dựng NTM bước sang giai đoạn mới: Xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đường làng ngõ xóm tại thôn Nghinh Tiên 1, xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) sáng - xanh - sạch - đẹp hơn khi triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu. Ảnh: Chu Kiều

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, năm 2021, Vĩnh Phúc có 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, 36 thôn đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Ngoài ra, huyện Vĩnh Tường được công nhận đạt chuẩn NTM; các huyện: Tam Đảo, Tam Dương hoàn thành điều kiện, tiêu chí, hồ sơ đề nghị thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM.

100% các xã trung du, miền núi thuộc các huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô thực hiện duy trì đạt chuẩn NTM theo chuẩn vùng Đồng bằng sông Hồng. Tổng kinh phí chương trình hỗ trợ thực hiện xây dựng NTM năm 2021 trên 280 tỷ đồng.

Đến hết tháng 7 năm 2021, có 2 xã đạt 4/5 tiêu chí chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt 3/5 tiêu chí, 4 xã đạt 2/5 tiêu chí, 1 xã đạt 1/5 tiêu chí.

Các tiêu chí chưa đạt gồm: Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; hạ tầng KT – XH; vệ sinh, môi trường cảnh quan.

Đối với 36 thôn đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chỉ có 1 thôn đạt 9/9 tiêu chí, còn lại 18 thôn đạt 8/9 tiêu chí, 6 thôn đạt 7/9 tiêu chí, 7 thôn đạt 6/9 tiêu chí, 1 thôn đạt 5/9 tiêu chí và 3 thôn đạt 4/9 tiêu chí.

Các tiêu chí chủ yếu chưa đạt gồm: Giao thông; nhà văn hóa (NVH); vệ sinh, môi trường cảnh quan.

Đối với huyện đăng ký đạt chuẩn huyện NTM, hiện nay huyện Vĩnh Tường đã hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn NTM, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định.

Các huyện: Tam Đảo, Tam Dương đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; riêng huyện Sông Lô đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM và huyện Lập Thạch đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện, hoàn thành duy trì đạt chuẩn NTM đối với các xã trung du, miền núi của 4 huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch rất chậm, nhất là đối với nội dung mở rộng diện tích đất của Trung tâm văn hóa thể thao (VHTT) xã, NVH thôn.

Tiến độ, chất lượng trong triển khai xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở một số địa phương còn chậm như: Hồ Sơn (Tam Đảo), Thái Hòa (Lập Thạch), Vân Hội (Tam Dương). Tiến độ hoàn thành, chất lượng một số tiêu chí huyện NTM của một số huyện chưa đạt yêu cầu đề ra...

Nguyên nhân là do việc duy trì đạt chuẩn NTM theo chuẩn vùng Đồng bằng sông Hồng đối với các xã thuộc các huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, khó huy động xã hội hóa trong triển khai thực hiện.

Việc GPMB để mở rộng diện tích đất Trung tâm VHTT xã, NVH thôn ở các xã phải bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trình HĐND các cấp thông qua và UBND tỉnh phê duyệt nên chưa đảm bảo tiến độ hoàn thành phê duyệt dự án, đủ điều kiện hỗ trợ kinh phí theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Việc xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được coi là bước phát triển mới mang tính đột phá, vì vậy rất cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhằm xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh tiếp tục chỉ đạo các xã trung du, miền núi của 4 huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch hoàn thành việc duy trì đạt chuẩn NTM theo chuẩn vùng Đồng bằng sông Hồng, làm cơ sở đề nghị thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Yêu cầu huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo, rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM, nhất là đối với tiêu chí Môi trường.

Huyện Tam Dương củng cố, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Trung tâm VHTT huyện; hoàn thiện hồ sơ, đề nghị thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM năm 2021.

Huyện Tam Đảo chỉnh sửa, cập nhật bổ sung số liệu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra huyện NTM năm 2021.

Huyện Lập Thạch tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư Trung tâm VHTT huyện; xử lý bãi rác thải của thị trấn Lập Thạch, đảm bảo đủ điều kiện đề nghị thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2022.

UBND các huyện, thành phố bố trí, hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách huyện đối với các xã trên địa bàn nhằm triển khai, đạt được các mục tiêu trong năm 2021.

Các xã thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tập trung toàn lực để hoàn thành đạt chuẩn theo quy định đối với các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn; đảm bảo chất lượng đạt chuẩn của các tiêu chí thực chất, bền vững.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: