Kinh Tế

Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực 2

Thứ Sáu, 20/08/2021

Theo kế hoạch, đến hết năm 2022, huyện Tam Dương sẽ thực hiện bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực 2. Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, huyện Tam Dương đang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ bồi thường giải, phóng mặt bằng (BT-GPMB), quyết không để mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương rà soát bản đồ thu hồi đất dự án Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực 2

 

Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực 2, được thành lập theo Quyết định 1111, ngày 7/5/2021 của UBND tỉnh, đây là một trong những dự án quan trọng của tỉnh nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các địa phương và thúc đẩy tăng trưởng chung toàn tỉnh.

Với quy mô diện tích hơn 162 ha, Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực 2 nằm trên địa bàn các xã Hướng Đạo, Đạo Tú và thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng do Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà làm chủ đầu tư, huyện Tam Dương thực hiện nhiệm vụ BT-GPMB.

Dự kiến khi hoàn thành dự án sẽ có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ... giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Theo tiến độ của dự án, đến hết năm 2022, huyện Tam Dương phải hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng. Đến năm 2025, chủ đầu tư dự án sẽ hoàn thiện hạ tầng, thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương Nguyễn Văn Đạo cho biết: “Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực 2 là một trong những dự án quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tập trung triển khai công tác BT-GPMB, kịp bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo kế hoạch, huyện Tam Dương đã khẩn trương thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Thành lập các Tổ công tác BT-GPMB dự án như tổ tuyên truyền; tổ thực hiện dự án; tổ giải quyết khó khăn, vướng mắc; tổ xử lý vi phạm… phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, tổ viên.

Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện công tác BT-GPMB dự án với nhiều giải pháp trọng tâm và yêu cầu tiến độ thời gian thực hiện, cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan và các xã, thị trấn liên quan.

Trong đó, yêu cầu các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát hồ sơ, thống kê đất đai, tài sản trên đất; vận động các hộ phối hợp kê khai, kiểm đếm đất đai và tài sản, vật kiến trúc cây cối trên đất; ban hành thông báo thu hồi đất, công khai và gửi thông báo thu hồi đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi.

Lập hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; họp thông qua nhân dân và niêm yết công khai phương án BT-GPMB; chi trả tiền bồi thường và thực hiện hỗ trợ tái định cư, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người dân…”.

Nhờ vậy, đến nay, tiến độ thực hiện công tác BT-GPMB dự án cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Tính đến tháng 8, huyện đã có thông báo thu hồi đất với hơn 310 hộ dân ở các xã Hướng Đạo, Đạo Tú và thị trấn Hợp Hòa có đất phải thực hiện thu hồi.

Tổ chức kiểm đếm đất đai, tài sản, vật kiến trúc, cây cối trên đất tại 260 hộ với diện tích hàng chục ha đất ở, đất trồng lúa, đất rồng cây lâu năm. Phấn đấu trong tháng 10/2021 sẽ hoàn thành việc kiểm đếm toàn bộ dự án.

Mặc dù được triển khai quyết liệt, tuy nhiên hiện nay, công tác BT-GPMB dự án đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc do vẫn còn nhiều hộ gia đình chưa phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm đếm.

Một số trường hợp đã chuyển nhượng, tặng, cho, nhưng UBND cấp xã chưa xác định rõ, nên tạm thời phải quy chủ cho các hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây. Tình trạng các hộ dân cố tình tạo lập tài sản, vật kiến trúc trong phạm vi khu công nghiệp vẫn còn diễn ra…

Để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công theo tiến độ, thời gian tới, huyện Tam Dương tiếp tục tăng cường chỉ đạo sát sao các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BT-GPMT.

Tập trung rà soát, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện việc đo đạc, kiểm đếm tài sản và phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chi trả tiền cho người dân.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan nếu không quyết liệt, để chậm tiến độ BT-GPMB dự án do lỗi chủ quan.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tạo lập tài sản trái phép, cũng như chây ì, cố tình gây khó khăn cho quá trình BT-GPMB…

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: