Kinh Tế

Nước sạch cho người dân nông thôn

Thứ Ba, 07/01/2020

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng các công trình cấp nước tập trung cho nhân dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh không chỉ là tiền đề giúp các địa phương duy trì và nâng cao tiêu chí xây dựng NTM, mà còn đáp ứng nhu cầu thiết yếu, bảo vệ sức khỏe và cải thiện đời sống cho nhân dân.

Người dân thôn Phù Cốc, xã Tam Phúc (Vĩnh Tường) chủ động lắp đặt đường ống dẫn nước, chờ dự án xây dựng nhà máy cấp nước sạch hoàn thành, đi vào sử dụng để có được nguồn nước sinh hoạt đảm bảo hơn

 

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã bố trí hơn 600 tỷ đồng đầu tư xây dựng và cải tạo 50 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở vùng nông thôn, nhiều công trình đã phát huy hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành quản lý, bảo vệ, khai thác nguồn tài nguyên nước, xây dựng công trình tạo nguồn nước đảm bảo vệ sinh.

Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, người dân vùng nông thôn đã chủ động xây dựng, khai thác nguồn nước nhỏ lẻ phục vụ cuộc sống sinh hoạt, mua sắm các thiết bị lọc nước để sử dụng hàng ngày.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 82% số hộ dân vùng nông thôn đang sử dụng nguồn nước từ các công trình khai thác nước nhỏ lẻ tại gia đình và có khoảng 18% số hộ gia đình vùng nông thôn được sử dụng nguồn nước từ các công trình cấp nước tập trung; tỷ lệ người dân vùng nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 99%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra hơn 8%. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo QCVN 02/BYT năm 2019 đạt 60%.

Thôn Phù Cốc, xã Tam Phúc (Vĩnh Tường) có 150 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu, sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi là chủ yếu. Hiểu được chủ trương của Nhà nước về việc cải tạo rãnh thoát nước thải, năm 2018, thôn có 5/7 ngõ cứng hóa hệ thống cống rãnh thoát nước theo thiết kế được duyệt với chiều dài hơn 630m.

Khi được UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng nhà máy nước sạch với diện tích 2,5ha, xây dựng tại thôn Phù Cốc, các hộ sẽ được dùng nước sạch với giá ưu đãi trong 3 năm đầu, người dân trong thôn đã đồng thuận chủ động góp tiền lắp đặt đường ống nước sạch, chờ nhà máy cấp nước được xây dựng để sử dụng nguồn nước đảm bảo, thay vì sử dụng nguồn nước từ giếng khoan.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoàng Văn Xuyên, Bí thư Chi bộ thôn Phù Cốc cho biết: Các hộ dân trong thôn đều vui mừng, đồng thuận vì không chỉ có môi trường nông thôn được quan tâm, đầu tư mà nguồn nước sinh hoạt trong tương lai cũng được cải thiện. Vì thế, 100% nhân dân trong thôn đồng thuận và ủng hộ dự án bằng cách lắp đặt trước đường ống dẫn nước sạch, chờ dự án được triển khai xây dựng.

Bà Vũ Thị Hương, người dân thôn Phù Cốc chia sẻ: “Mấy chục năm nay, nhà tôi dùng nước giếng khoan để sinh hoạt, nhưng nguồn nước tự nhiên ngày càng bị ô nhiễm nặng. Vì thế, khi được tin nhà máy nước sạch được triển khai xây dựng trên địa bàn, tôi và nhiều bà con trong thôn rất phấn khởi”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng nước hợp vệ sinh vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, bất cập do công tác khảo sát, lập dự án, bố trí địa điểm xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung chưa sát thực tế; chất lượng xây dựng nhiều công trình cấp nước chưa đảm bảo.

Từ năm 2016 – 2019, UBND tỉnh chỉ bố trí được 268 tỷ đồng ngân sách trong đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung cho vùng nông thôn, trong khi tổng nguồn vốn nhu cầu theo quy hoạch giai đoạn 2016 – 2019 là 711 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền vận động chưa hiệu quả, một bộ phận người dân còn chưa mặn mà sử dụng nguồn nước từ các công trình cấp nước tập trung, chưa đấu nối nguồn nước máy, duy trì thói quen sử dụng nước giếng đào, giếng khoan.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý, tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã làm tốt công tác quản lý về lĩnh vực nước hợp vệ sinh. Chủ động tham mưu đề xuất cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong cung cấp nước sinh hoạt để người dân được sử dụng nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh, đưa tỷ lệ người dân vùng nông thôn được dùng nước sạch ngày càng tăng cao và bền vững.

Tổ chức đánh giá, rà soát, phân loại từng công trình cấp nước tập trung hiện không hoạt động, hoạt động không hiệu quả, gắn với đánh giá nhu cầu sử dụng nước của nhân dân địa phương nơi có công trình trước ngày 30/6/20202. Từ đó, xem xét lựa chọn những công trình cải tạo, sửa chữa, điều chỉnh công năng, hoặc thanh lý.

Trong năm 2020, tổ chức lập nội dung phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả, phát triển bền vững tài nguyên nước mặt của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển KT - XH. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt đã được phê duyệt. Trước mắt, ưu tiên đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch cho nhân dân những vùng bị ô nhiễm nguồn nước ngầm, vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bằng dân cư.

Có chính sách hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách được sử dụng nước sạch. Đồng thời, thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung với quy mô cung cấp nước cụm xã phục vụ nhân dân, giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước, nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch lên cao.

Bài, ảnh Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: