Kinh Tế

Giải đáp chính sách thuế cho hơn 8.000 lượt người nộp thuế

Thứ Sáu, 03/01/2020

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, năm 2019, ngành Thuế Vĩnh Phúc đã tiếp nhận, trả lời trực tiếp bằng văn bản cho gần 300 lượt tổ chức, cá nhân; giải đáp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế và qua điện thoại đường dây nóng cho hơn 8.000 lượt người nộp thuế. Đồng thời, tổ chức 15 hội nghị tập huấn, 6 hội nghị đối thoại với gần 3.300 lượt người nộp thuế tham dự.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân am hiểu hơn về chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, từ đó, thực hiện đúng các quy định của pháp luật thuế. Đồng thời, tạo mối liên hệ gắn kết giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, đảm bảo quyền, lợi ích cho người nộp thuế.

Với sự đóng góp tích cực của ngành Thuế, năm 2019 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 15/12/2019 đạt hơn 31.400 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với dự toán được giao; trong đó, thu nội địa đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với dự toán được giao.

Nguyễn Khánh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: