Kinh Tế

Khó đưa chăn nuôi tập trung ra ngoài khu dân cư

Thứ Năm, 19/08/2021

Những năm qua, chăn nuôi đã trở thành ngành hàng hóa chính trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, chăn nuôi phần lớn vẫn là nông hộ, quy mô nhỏ lẻ, phân tán, nằm xen kẽ trong khu dân cư. Việc đưa chăn nuôi tập trung ra khỏi khu dân cư lâu nay vẫn là bài toán khó giải.

Tam Dương là huyện có nhiều trang trại nuôi gia cầm chuyên trứng, chuyên thịt với số lượng đàn nuôi lớn.

Là địa phương có nhiều lợi thế trong phát triển chăn nuôi, nhiều năm qua, huyện Vĩnh Tường đã quan tâm phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Hiện nay, toàn huyện có hơn 22.000 hộ chăn nuôi bò thịt, bò sữa, lợn, gia cầm, rắn... nhưng đa phần chăn nuôi manh mún, ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các thôn xóm, khu vực có số hộ chăn nuôi và số lượng đàn vật nuôi lớn, huyện đã thực hiện quy hoạch đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư, xây dựng các khu chăn nuôi tập trung.

Tuy nhiên, khi xây dựng khu chăn nuôi tập trung gặp rất nhiều khó khăn, trong đó vướng mắc lớn nhất chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai. Năm 2021, Phòng NN&PTNT huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện xây dựng thí điểm việc đưa 1 khu chăn nuôi bò sữa tập trung ở xã Bình Dương ra khỏi khu dân cư, dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2022.

Không chỉ ở huyện Vĩnh Tường gặp khó khăn trong việc đưa chăn nuôi tập trung ra khỏi khu dân cư mà đó cũng là bài toán khó với tất cả các địa phương trong tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh đang có gần 100 nghìn hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó chăn nuôi quy mô nông hộ chiếm trên 90%.

Trên địa bàn tỉnh đến nay đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như: Vùng chăn nuôi bò sữa tại các xã thuộc huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Đảo; chăn nuôi lợn tại các xã thuộc huyện Lập Thạch, Yên Lạc; chăn nuôi gia cầm chuyên trứng, chuyên thịt tại các xã thuộc huyện Tam Dương, Tam Đảo.

Phương thức chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp tiên tiến, hiện đại ngày càng phát triển mạnh. Đã có một số mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, quy mô trang trại sản xuất theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, vì chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, gia trại quy mô nhỏ lẻ, phân tán, nằm xen kẽ trong khu dân cư nên việc thu gom, xử lý nước thải, chất thải chăn nuôi chưa triệt để, tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra.

Vì vậy, việc di dời các cơ sở chăn nuôi nằm xen kẽ trong các vùng dân cư ra khu vực tập trung riêng để tránh gây ô nhiễm môi trường sinh sống của người dân và thuận tiện cho việc xử lý chất thải là việc làm cần thiết.

Năm 2008, UBND tỉnh quyết định đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đến ngoài hàng rào khu chăn nuôi tập trung gồm 11 khu (các hạng mục hỗ trợ: đường vào khu, điện, nước, ao xử lý nước thải, nhà điều hành).

Năm 2009, UBND tỉnh quyết định đầu tư, hỗ trợ xây dựng tiếp 26 khu chăn nuôi tập trung. Thế nhưng, qua thực tế việc xây dựng các khu chăn nuôi tập trung gặp rất nhiều khó khăn và cho đến nay, toàn tỉnh không còn khu chăn nuôi tập trung nào hoạt động.

Qua thời gian phát triển, với tốc độ đô thị hoá nhanh cùng với việc xây dựng và phát triển các khu dân cư đã đặt các cơ sở chăn nuôi nằm đan xen trong đó. M ột số địa phương quy hoạch khu chăn nuôi tập trung nhưng khó đưa các cơ sở chăn nuôi vào hoạt động vì các hộ chăn nuôi vướng mắc về đất đai, “người có đất thì không muốn đi” và “người muốn đi thì không có đất”.

Vì vậy, việc đưa chăn nuôi tập trung ra ngoài khu dân cư vẫn là bài toán khó tìm lời giải. Ngành Nông nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế các địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc phát triển chăn nuôi, quan tâm đến các giải pháp phát triển chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư phù hợp để không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn có bảo vệ môi trường.

Bài, ảnh: Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: