Kinh Tế

Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 29% kế hoạch

Thứ Tư, 18/08/2021

Xác định vai trò quan trọng của công tác đầu tư công, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã phân bổ nguồn vốn cho các sở, ngành, địa phương theo các tiêu chí đảm bảo đúng Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; chỉ đạo các chủ đầu tư thường xuyên báo cáo, cập nhật thông tin và kịp thời cho ý kiến, giải quyết vướng mắc khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó tập trung vào công tác giải phóng (GPMB) mặt bằng, thi công công trình và giải ngân vốn đầu tư công, ...

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 của tỉnh là hơn 11.500 tỷ đồng; trong đó: Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định hơn 2.880 tỷ đồng, vốn kế hoạch năm 2021 là hơn 8.600 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 7/2021, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 2.771 tỷ đồng, đạt 24% so với KH giao, trong đó: Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài gần 769 tỷ đồng, giải ngân vốn kế hoạch năm hơn 2.000 tỷ đồng.

Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng 8/2021 là 3.333 tỷ đồng, đạt gần 29% so với KH giao, trong đó: Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài hơn 926 tỷ đồng, đạt hơn 32% KH giao; giải ngân vốn kế hoạch năm hơn 2.400 tỷ đồng, đạt gần 28% KH giao.

Từ nay đến cuối năm, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu đầu tư chủ động có kế hoạch, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công...

Hồng NhậtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: