Kinh Tế

Đầu tư hơn 16 nghìn tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ Tư, 18/08/2021

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, giai đoạn 2008-2020, tỉnh đã huy động các nguồn lực hơn 16 nghìn tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong đó, tập trung thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa nông thôn; xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn…

Hiệu quả từ các nguồn vốn đầu tư của tỉnh đã thúc đẩy kinh tế nông nghiệp liên tục tăng trưởng, phát triển toàn diện và đúng hướng, từ đó, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân nông thôn và khai thác được tiềm năng thế mạnh sẵn có của từng địa phương trong tỉnh.

Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 50 triệu đồng/người, tăng 4,21 lần so với năm 2008; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,98%.

Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: