Kinh Tế

Điểm sáng trong công tác quản lý thuế

Thứ Tư, 18/08/2021

Gặp không ít khó khăn, vướng mắc sau sáp nhập, đồng thời chịu tác động không nhỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, chủ động vượt khó, 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường đạt nhiều kết quả ấn tượng trong công tác quản lý thuế, thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Quản lý thuế hộ kinh doanh tốt, 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường vượt dự toán thu NSNN năm

 

Thự hiện Quyết định số 520 của Bộ Tài Chính về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, hợp nhất các chi cục Thuế, tháng 3/2020, Chi cục Thuế Yên Lạc chính thức sáp nhập với Chi cục Thuế Vĩnh Tường với tên gọi chung là Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường.

Những ngày đầu sáp nhập, chi cục gặp không ít khó khăn do quy trình quản lý chung bộ máy nhưng nguồn thu vẫn tách riêng cho từng địa bàn; kế hoạch phát triển KT-XH mỗi địa phương không giống nhau, khiến việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu thuế tại địa bàn cũng khác nhau.

Bên cạnh đó, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Yên Lạc và huyện Vĩnh Tường nói riêng chịu ảnh hưởng không nhỏ, một số tổ chức, cá nhân phải tạm ngừng hoạt động, không phát sinh doanh thu và tiền thuế, ảnh hưởng không tốt đến thu ngân sách trên địa bàn.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm thu đúng, thu đủ và thu kịp thời.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các ngành, chính quyền các địa phương quản lý chặt chẽ mã số thuế, tình hình biến động, tạm dừng hoạt động, giải thể, đăng ký thuế; kịp thời nắm bắt thông tin, hỗ trợ người nộp thuế khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất…

Đồng thời, thực hiện giao chỉ tiêu thu cụ thể đối với từng đội thuế, làm cơ sở để chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, nhân viên, người lao động...

Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường đã đạt kết quả cao với số thu NSNN đạt 507 tỷ đồng, đạt 105% dự toán năm.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 245% dự toán, các khoản thu thuế ngoài quốc doanh đạt 63% dự toán nhờ công tác quản lý, đôn đốc thu hồi tiền nợ tốt nên một số tổ chức, cá nhân đã thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN.

Cùng với đó, công tác rà soát, quản lý thu thuế hộ kinh doanh cao đã đóng góp tích cực vào thành tích trên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, nợ đọng thuế của một số hộ kinh doanh vẫn còn trong khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế gặp nhiều khó khăn; tình trạng kê khai chưa đúng doanh số kinh doanh thực tế vẫn diễn ra từ đó gây thất thu thuế ở một số lĩnh vực như: Dịch vụ vận tải, nhà nghỉ, ăn uống, karaoke..., công tác phối hợp giữa các ngành chức năng với cơ quan thuế trong công tác quản lý hộ kinh doanh chưa thường xuyên.

Đảm bảo triển khai hiệu quả công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu thuế, thời gian tới, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh thực các quyền và nghĩa vụ đối với NSNN.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý thuế.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt kịp thời các chính sách thuế mới, bổ sung và tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.

Kịp thời động viên, khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế cũng như có hình thức xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm chính sách pháp luật thuế.

Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bài, ảnh: Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: