Kinh Tế

Chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Thứ Tư, 18/08/2021

Với mục tiêu không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân ở vùng nông thôn, các địa phương trong tỉnh luôn coi phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản phẩm giá trị kinh tế cao, bền vững, quy mô sản xuất hàng hóa tập trung là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi diện mạo nông thôn, tạo nguồn lực để thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Mô hình trồng cây ăn quả của ông Nguyễn Hữu Hồng, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trà Hương

Là xã thuần nông, vị trí địa lý không thuận lợi cho phát triển thương mại và dịch vụ (TM-DV) nên khi bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Châu (Yên Lạc) luôn xác định lấy phát triển sản xuất nông nghiệp làm cơ sở để nâng cao thu nhập cho người dân, tạo nguồn lực cho xây dựng NTM.

Theo đó, những năm qua, UBND xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng cây, con giống mới năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; triển khai chính sách hỗ trợ và ưu tiên nguồn lực thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi.

Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với quy mô lớn như: Vùng sản xuất lúa tập trung 200 ha; vùng sản xuất chuối 100 ha; vùng sản xuất bưởi diễn 10 ha và vùng sản xuất ngô sinh khối 45 ha; khu chăn nuôi tập trung 82 ha.

Ngoài ra, còn có nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình sản xuất rau sạch tại thôn Nhật Chiêu 3 với doanh thu năm 2020 là 1,8 tỷ đồng; 9 mô hình chăn nuôi lợn với doanh thu thấp nhất 5 tỷ đồng/năm; 2 mô hình chăn nuôi gà với doanh thu 3 tỷ đồng/năm.

Nhờ đó, năm 2020, giá trị sản xuất trồng trọt và thủy sản bình quân của xã đạt 145 triệu đồng/ha.

Trên cơ sở phát triển các mô hình, đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người trong xã năm 2020 đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 25 hộ (0,98%). Đây chính là nền tảng đưa Liên Châu đã trở thành xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện Yên Lạc.

So với mặt bằng chung các xã được chọn làm điểm trong xây dựng NTM nâng cao, xã Hồ Sơn (Tam Đảo) là địa phương gặp nhiều khó khăn trong thực hiện tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Dù trên địa bàn xã đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng sản xuất rau su su VietGAP 40 ha, vùng sản xuất chuối 15 ha... nhưng đến nay, thu nhập bình quân đầu người vẫn ở mức thấp, khoảng 48 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn Lưu Văn Minh cho biết: Tuy còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng địa phương vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2021.

Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ cốt lõi, là đòn bẩy để xây dựng NTM nâng cao, thời gian qua, xã Hồ Sơn (Tam Đảo) sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; khuyến khích, định hướng người dân đưa những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, thay đổi tập quán canh tác, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết, quy mô, gắn với nhu cầu tiêu thụ của thị trường; thực hiện tốt Chương trình OCOP.

Nhờ thực hiện tốt phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt trên 53 triệu đồng/người/năm.

Nhận thấy hiệu quả của phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng NTM nâng cao đã và đang được khẳng định từ thực tế, thời gian tới, ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt; chú trọng ứng dụng KHKT, công nghệ cao vào sản xuất.

Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế đang có tại các địa phương; tiếp tục phát triển các sản phẩm thế mạnh của từng địa phương, gắn với thực hiện Chương trình OCOP.

Đồng thời, đẩy nhanh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và an toàn sinh học.

Xây dựng vùng nông sản tập trung gắn với cấp mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng (VietGAP, GlobalGAP) và truy xuất nguồn gốc đối với tất cả các sản phẩm nông nghiệp.

Phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ; tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là khâu bảo quản và chế biến nông sản...

Phùng HảiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: