Kinh Tế

Công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 2 xã Trung Nguyên và Đại Tự

Thứ Ba, 17/12/2019

Vừa qua, UBND huyện Yên Lạc đã ban hành quyết định về việc công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 2 xã Trung Nguyên, Đại Tự. UBND huyện giao Chủ tịch UBND các xã Trung Nguyên, Đại Tự chịu trách nhiệm thông báo hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND các xã Trung Nguyên, Đại Tự tổ chức thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất chăn nuôi theo quy định.

Được biết, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn 17 xã, thị trấn của huyện Yên Lạc khoảng tháng 4/2019. Đến hết ngày 10/12/2019, kể từ khi tiêu hủy con lợn cuối cùng mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, qua kết quả thẩm định của ngành chức năng, trên địa bàn xã Trung Nguyên và Đại tự đã qua hơn 30 ngày và không phát sinh thêm ổ dịch mới, đủ điều kiện để công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: