Kinh Tế

Xây dựng gần 60 nghìn ha vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa tập trung

Thứ Năm, 12/08/2021

Nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nông dân phát triển sản xuất hàng hóa. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 18 mô hình trồng rau, hoa trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao; gần 60 nghìn ha vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa tập trung gồm:

Việc đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp nông dân trồng ớt cho thu lãi cao.

Các vùng sản xuất lúa chất lượng (TBR 225, BC15, RVT, Thiên ưu 8, ADI28) ở các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên; vùng sản xuất rau, quả an toàn thực phẩm theo quy trình VietGAP như Bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, ớt, khoai tây, cà chua.

Việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất đã đưa hiệu quả kinh tế sản xuất lúa chất lượng cao hơn từ 3-5 triệu đồng/ha so với các giống lúa thông thường trong cùng điều kiện canh tác, có nơi tăng 6-7 triệu đồng/ha.

Nhiều loại cây rau, quả hàng hóa an toàn theo VietGAP tăng gấp 3-4 lần so với các loại cây trồng truyền thống sau khi trừ chi phí như: Bí đỏ đạt gần 35 triệu đồng/ha, cây dưa chuột từ 49 - 79 triệu đồng/ha, cây ớt từ 164 - 238 triệu đồng/ha, cây cà chua đạt 259 triệu đồng/ha và cây khoai tây đạt 76 triệu đồng/ha.

Tin, ảnh: Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: