Kinh Tế

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc: Ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thứ Sáu, 13/12/2019

Làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm; tăng cường sắp xếp, điều động, luân chuyển; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cũng như động viên, khuyến khích cán bộ, công chức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp… Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những đơn vị có chất lượng nguồn nhân lực thuộc top đầu trong hệ thống kho bạc.

Tăng cường trao đổi nghiệp vụ giúp cán bộ, công chức KBNN tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Khánh Linh

KBNN Vĩnh Phúc hiện có 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 8 KBNN cấp huyện với tổng số hơn 160 cán bộ, công chức. Trong đó, trên 91% cán bộ công chức có trình độ đại học và trên đại học. Gần 20% cán bộ công chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Xác định công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng, quyết định trong quá trình thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, KBNN Vĩnh Phúc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác cán bộ.

Trong đó, tổ chức thực hiện kịp thời, công khai, dân chủ, đúng quy định của Đảng, Nhà nước về bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ, đảm bảo phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tốt sở trường của bản thân. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, công chức được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị.

Xây dựng quy trình tiêu chuẩn và công khai để cán bộ công chức nắm rõ về tiêu chuẩn, đối tượng được bổ nhiệm, cử đi học, phân công công việc. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá cán bộ; đồng thời, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, động viên kịp thời cán bộ công chức khi hệ thống KBNN kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương…

Đến nay, KBNN Vĩnh Phúc đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các phòng thuộc KBNN cấp tỉnh và bố trí, sắp xếp công chức, công chức lãnh đạo cấp phòng, kết hợp với điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và KBNN cấp huyện.

Trong năm 2019, KBNN Vĩnh Phúc đã thực hiện điều động, bổ nhiệm 2 trưởng phòng KBNN tỉnh; 3 giám đốc KBNN cấp huyện và 15 công chức nghiệp vụ. Sau khi sắp xếp, kiện toàn KBNN Vĩnh Phúc không có dôi dư đối tượng lãnh đạo theo quy định; lãnh đạo, công chức các đơn vị ổn định, yên tâm công tác; các phòng nghiệp vụ sau khi sáp nhập hoạt động ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, KBNN Vĩnh Phúc đã hoàn thiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021, với 28 công chức; giai đoạn 2021-2026, với 13 công chức. Trong năm 2019, đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021, với 3 công chức; giai đoạn 2021-2026, với 2 công chức.

Đưa ra khỏi quy hoạch 3 công chức do quá tuổi quy hoạch và không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cử hơn 40 lượt công chức tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, kiến thức chuyên ngành; 120 lượt công chức tham gia các lớp tập huấn trực tuyến do KBNN tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần thái độ, tác phong làm việc…

Chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực được nâng lên, đã góp phần quan trọng đưa KBNN Vĩnh Phúc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Hai nhiệm vụ trọng tâm của ngành kho bạc là tập trung các nguồn thu cho ngân sách và kiểm soát, thanh toán các khoản chi từ ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

KBNN tỉnh phối hợp tốt với các cơ quan thu ngân sách trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; hạch toán phân chia nguồn thu cho các cấp thụ hưởng đúng tỷ lệ điều tiết quy định; tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại để hạn chế lưu thông tiền mặt và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Ước năm 2019, tổng thu ngân sách đạt khoảng 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng 16,8% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 17,6% dự toán; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21.500 tỷ đồng, tăng 8% dự toán.

Công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua KBNN đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ định mức và quy trình nghiệp vụ. Công chức kiểm soát chi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, không gây khó khăn, phiền hà với khách hàng; đồng thời tuân thủ thời gian kiểm soát hồ sơ, không để hồ sơ tồn đọng mà không rõ lý do, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn.

Ước năm 2019, chi ngân sách trên địa bàn thực hiện đạt gần 33 nghìn tỷ đồng. Qua công tác kiểm soát chi, từ đầu năm đến nay, KBNN tỉnh đã trả lại hơn 400 món chi để yêu cầu các đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng…

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: