Kinh Tế

Dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt gần 350 tỷ đồng

Thứ Sáu, 13/12/2019

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tranh thủ sự hỗ trợ nguồn vốn của Trung ương và tỉnh mở rộng cho vay, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, cho vay giải quyết việc làm. Đến nay, dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt gần 350 tỷ đồng, với gần 9.300 khách hàng vay vốn, tăng 60 tỷ đồng so với cuối năm 2018.

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; thực hiện dân chủ việc bình xét, xét duyệt đối tượng vay vốn; hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Thực tế, vốn vay giải quyết việc làm đã giúp cho hàng chục nghìn lượt hộ trên địa bàn tỉnh có điều kiện đầu tư, mở rộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kinh doanh dịch vụ… Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Trần TỉnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: