Kinh Tế

Công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Thứ Sáu, 13/12/2019

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3126/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 3).

Theo đó, UBND tỉnh công nhận thêm 3 xã, gồm Tứ Yên, Như Thụy (Sông Lô) và Đồng Tĩnh (Tam Dương) đạt chuẩn NTM năm 2019. Đến nay, toàn tỉnh có 112/112 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo, UBND các huyện: Sông Lô, Tam Dương và các xã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM, phấn đấu để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Lâm HảiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: