Kinh Tế

Hơn 22 tỷ đồng dành cho bảo tồn, lưu giữ, phát triển nguồn gen quý

Thứ Tư, 11/08/2021

Nhằm bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen các giống cây trồng, thủy sản bản địa, nhất là các loài quý hiếm, đặc hữu, có giá trị kinh tế cao, UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Nấm là một trong những loài được bảo tồn, lưu giữ, nhân giống nguồn gen quý hiếm của tỉnh

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh dành 22 tỷ đồng để chi cho việc bảo tồn, lưu giữ, nhân giống nguồn gen quý hiếm các loài Lim xanh, Lát hoa, Gù hương.

Điều tra, thu thập, đánh giá, tư liệu hóa 4 nguồn gen thủy sản quý, có giá trị kinh tế hoặc có nguy cơ tuyệt chủng.

Bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen 5 giống nấm có giá trị, 18 loài cây dược liệu bản địa, 7 giống lan bản địa, 11 cây dược liệu quý; xây dựng vườn bảo tồn, lưu giữ, nhân giống và phát triển 40 loài cây dược liệu bản địa.

Qua đó lựa chọn, phát triển các nguồn gen quý phục vụ phát triển KT-XH, QP-AN, y tế, khoa học, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường- đa dạng sinh học.

Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: