Kinh Tế

Bất cập trong quy hoạch xây dựng cấp huyện

Thứ Tư, 11/08/2021

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết còn thấp; chất lượng quy hoạch chưa cao, thiếu tính đồng bộ và khả thi; nhiều quy hoạch chậm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn…là những bất cập cần sớm giải quyết để nâng cao chất lượng, hiệu quả các quy hoạch xây dựng thuộc cấp huyện, thành phố trong tỉnh.

Phối cảnh tổng thể quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên

Đi tìm nguyên nhân

Trong những năm qua, công tác quy hoạch được tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành, huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng, diện mạo đô thị, nông thôn, cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất ngày càng hoàn thiện theo hướng văn minh, hiện đại.

Đến nay, tỉnh đã phê duyệt, hoàn thiện 3 đồ án Quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện phía Nam, phía Bắc và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc. 15 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 cụ thể hoá quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc; 6 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Toàn tỉnh đã phủ kín 100% quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch chung các đô thị, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch phân khu thuộc đô thị Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các đô thị hiện hữu trong phạm vi đô thị Vĩnh Phúc mới đạt khoảng 45%. Đặc biệt đối với các quy hoạch theo phân cấp cho cấp huyện, thành phố, như: Quy hoạch chung xã; quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền do mình tổ chức lập; quy hoạch chi tiết thị trấn; cải tạo chỉnh trang đô thị; quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất ở tái định cư, khu đất dịch vụ…vẫn còn nhiều bất cập.

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết còn thấp; chất lượng quy hoạch chưa cao, thiếu tính đồng bộ và khả thi; nhiều quy hoạch chậm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn…

Điển hình như Quy hoạch chung nông thôn mới các xã được phê duyệt từ năm 2012, đến nay đã gần 10 năm chưa được điều chỉnh tổng thể…

Theo phân tích của Sở Xây dựng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do nhân lực làm công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng ở cấp huyện còn thiếu và yếu.

Trong tổng số gần 60 cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố thì chỉ có 3 Kiến trúc sư, 4 Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ.

Theo quy định, đối với tổ chức, cá nhân làm công tác thiết kế quy hoạch xây dựng có những yêu cầu, tiêu chí cụ thể, nhưng với cán bộ, công chức làm thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng lại chưa có.

Từ đó, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất, đồng bộ giữa công tác lập quy hoạch và thẩm định quy hoạch khiến nhiều đồ án bị chậm hoặc chất lượng không cao.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch xây dựng theo phân cấp cũng làm cho công tác quy hoạch còn nhiều hạn chế…

Tập trung các giải pháp chủ động, quyết liệt hơn

Công tác quy hoạch đóng vai trò quan trọng làm cơ sở, định hướng cho quá trình thu hút đầu tư, phát triển bền vững các khu vực, ngành, lĩnh vực kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả các quy hoạch xây dựng, nhất là các quy hoạch theo phân cấp cho các huyện, thành phố, theo đề xuất của Sở Xây dựng, tỉnh xem xét tăng cường chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng và ban hành văn bản pháp lý hướng dẫn chủ đầu tư về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và các nội dung liên quan đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc theo thẩm quyền.

Rà soát, bổ sung, bố trí đầy đủ, hợp lý nhân lực tại các cơ quan chuyên môn (phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng) phục vụ cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô. Yêu cầu phải đúng trình độ chuyên môn theo lĩnh vực thẩm định; không bố trí người không có đủ năng lực trong công tác thẩm định.

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt; đổi mới tư duy về quản lý và thực hiện quy hoạch; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong triển khai lập, thẩm định quy hoạch đảm bảo khớp nối giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành và lĩnh vực.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên đôn đốc, giám sát việc xây dựng, thẩm định quy hoạch tại các địa phương; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, đơn vị, địa phương vi phạm trong quy hoạch, quản lý quy hoạch.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng các quy hoạch trên địa bàn theo quy định…

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: