Kinh Tế

3 mẫu hệ thống điện chiếu sáng được áp dụng trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Thứ Ba, 10/08/2021

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ các xã nông thôn xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng giao thông nông thôn, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt Đề án Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, thôn, liên thôn thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh với 3 giải pháp thiết kế mẫu.

Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao

Bao gồm: Thiết kế mẫu chi tiết 1 km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột thép liền cần; thiết kế mẫu chi tiết 1 km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột bê tông ly tâm; thiết kế mẫu chi tiết 1 km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được tận dụng trên cột điện 0,4kV hiện có. Với dự toán tổng chi phí lần lượt là 1.081, 616, 380 triệu đồng.

Việc ban hành thiết kế mẫu là căn cứ để các tổ chức, cá nhân có liên quan vận dụng hoặc áp dụng trong quá trình đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn chiếu sáng, an toàn kỹ thuật, tiết kiệm và đồng bộ. Qua đó, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, tùy thuộc vào từng thời điểm, địa điểm xây dựng, các địa phương cần nghiên cứu, rà soát quy mô, đặc điểm địa hình, vị trí địa lý, tính chất đầu tư xây dựng công trình để lựa chọn thiết kế mẫu cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan, tiết kiệm chi phí.

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: