Kinh Tế

Khắc phục khó khăn, duy trì đà trưởng kinh tế

Thứ Hai, 09/12/2019

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019 tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh đến những yếu tố thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức tác động đến sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Thuận lợi vì kinh tế thế giới, trong nước đang có chuyển biến tốt. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, Tuy nhiên, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; dịch tả lợn châu Phi; sản lượng ô tô sản xuất trong nước sụt giảm do thực hiện chính sách giảm thuế khi hội nhập...tác động không nhỏ đến kinh tế của tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đồng thời thường xuyên phân tích, đánh giá những khó khăn, thách thức đối với từng ngành, lĩnh vực để chỉ đạo phù hợp, kịp thời. Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân tháo gỡ vướng mắc, khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng. Do vậy, kinh tế của tỉnh vẫn đạt các mục tiêu đề ra.

Kinh tế tăng trưởng 8,05%. Tổng thu ngân sách ước đạt 32.457 tỷ đồng, tăng 16,8% so dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 17,6% so với dự toán. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Năm 2019, thu hút đầu tư tăng cao so với năm trước. Trong đó, thu hút vốn FDI ước đạt 670 triệu USD, tăng 34% so với kế hoạch, tăng hơn 27% so với năm 2018 với 65 dự án cáp mới và 50 dự án tăng vốn. Vốn FDI ước đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần so kế hoạch và tăng 145% so với năm 2018 với 40 dự án cấp mới và 8 dự án tăng vốn. Trong năm 2019, có thêm 1.160 doanh nghiệp thành lập mới, đưa số doanh nghiệp trên địa bàn lên 10.693 doanh nghiệp. Đi vào từng lĩnh vực cụ thể: Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, là động lực cho tăng trưởng chung của tỉnh. Giá trị sản xuất đạt hơn 244 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm trước. Trong đó, ngành sản xuất linh kiện điện tử vẫn dẫn đầu với mức tăng kỷ lục đến 40,6%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, do thời tiết thuận lợi nên giá trị sản xuất trồng trọt đạt hơn 3,68 nghìn tỷ đồng, tăng 0,05%. Lĩnh vực chăn nuôi, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nên giá trị sản xuất giảm hơn 6,1%. Các ngành thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 51 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4%.

Đánh giá những hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành cho rằng, tăng trưởng kinh tế tuy đạt mục tiêu đề ra nhưng còn thấp hơn một số tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Cải cách hành chính tuy có chuyển biến song chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế- xã hội tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, là điểm nghẽn trong quá trình phát triển của tỉnh. Hoạt động xúc tiến đầu tư chưa đạt kết quả như mong muốn; hạ tầng một số khu công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư; sản lượng ô tô, xe máy sụt giảm...Năm 2020, dự báo tình hình thế giới, khu vực vẫn có những diễn biến khó lường, tác động đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành kế hoàn thành kế hoạch kinh tế-xã hội chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là duy trì đà tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn tiếp theo, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8-8,5%; thu ngân sách đạt 33.500 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, UBND tỉnh đề ra phương hướng và các nhiệm vụ quan trọng, trong đó phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thành công các mục tiêu năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; 70 năm thành lập tỉnh; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết có hiệu quả các tồn tại liên quan đến đất đai. Ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Xuân Hòa


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: