Kinh Tế

Thu hồi hơn 56 nghìn m2 đất dự án không sử dụng

Thứ Hai, 09/12/2019

Năm 2019, Sở Tài Nguyên và Môi trường tiến hành 15 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 35 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra, kiểm tra, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã kiến nghị với UBND tỉnh thu hồi hơn 56 nghìn m2 đất, trong đó: Thu hồi hơn 42.189m2 đất chậm tiến độ sử dụng và đã giao cho Công ty TNHH Dịch vụ y tế và Chăm sóc sức khỏe để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ y tế và Chăm sóc sức khỏe tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo; thu hồi 13.200m2 đất không sử dụng của Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc; đề nghị UBND tỉnh xử phạt hành chính đối với các tổ chức, cá nhân đã vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai với tổng số tiền hơn 243 triệu đồng.

Gia MẫnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: