Kinh Tế

Công nhận xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) là đô thị loại V

Thứ Hai, 09/12/2019

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3026/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) là đô thị loại V với phạm vi bao gồm toàn bộ diện tích đất đai tự nhiên có quy mô 627,96ha.

Theo đó, xã Nguyệt Đức là trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao thông. Có vai trò thúc đẩy phát triển KT- XH của một cụm liên xã thuộc huyện Yên Lạc.

Được biết, trong phát triển KT- XH, Nguyệt Đức là địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện nay, trên địa bàn có khoảng 100 trang trại. Đồng thời, phát huy được lợi thế có ĐT.303 chạy qua, trên địa bàn hiện có hơn 500 hộ gia đình tham gia phát triển kinh tế trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp…

Việc được công nhận là đô thị loại V sẽ là tiền đề quan trọng giúp Nguyệt Đức tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: