Kinh Tế

Xã Yên Thạch giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 09/08/2021

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô đã về đích nông thôn mới (NTM) năm 2015. Xác định đạt chuẩn NTM đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được càng khó hơn, thời gian qua, xã tập trung rà soát các tiêu chí, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động như thu nhập bình quân đầu người, môi trường... để có giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Yên Thạch, huyện Sông Lô. Ảnh: Nguyễn Lượng

Xã quyết tâm, dân đồng lòng

Xã Yên Thạch có hơn 5.000 hộ dân, với 8.300 nhân khẩu, là xã miền núi, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên thu nhập thấp, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Bằng nhiều nỗ lực, sau khi hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM và về đích đúng hẹn vào năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn giữ vững, phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Thạch luôn nhận thức và xác định chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện yêu cầu nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, huy động tốt các nguồn lực đầu tư, Đảng bộ xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, ban quản lý. Trên cơ sở đó, chỉ đạo từng nhiệm vụ cụ thể trong mỗi chỉ tiêu, kế hoạch được gắn với nhiệm vụ, tiêu chí đánh giá phân loại tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên hằng năm.

Xã luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ làm công tác xây dựng NTM, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện phong trào thi đua “Huyện Sông Lô chung sức xây dựng NTM”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”…

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, chương trình xây dựng NTM ở xã Yên Thạch đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn xã có tổng số gần 40 km các tuyến đường giao thông trục xã, trục thôn, đường làng, ngõ xóm và đường nội đồng được cứng hóa, đưa số km đường đạt chuẩn trên địa bàn xã đạt hơn 80%, thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất của người dân.

Các trường học trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng, bảo đảm cho công tác dạy và học. Trạm y tế được sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân. Xây dựng 9/9 nhà văn hóa thôn; các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao được duy trì và phát triển, đời sống tinh thần của người dân ngày một nâng cao; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98%...

Công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư dần được cải thiện, HTX Môi trường của xã hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt việc thu gom rác thải và các dịch vụ nông nghiệp tổng hợp. Xã cũng thực hiện có hiệu quả mô hình trồng cây xanh, thắp sáng điện đường tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Để phát triển kinh tế, xã đã chỉ đạo, lồng ghép các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu giảm nghèo, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn. Nhờ đó, các nguồn vốn phân bổ được sử dụng đúng mục đích đã giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập.

Mức thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã Yên Thạch đạt 37 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,07%. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư xây dựng mới nhà ở, cơ sở vật chất khang trang… bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Phấn đấu hướng đến xây dựng NTM nâng cao

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thạch Nguyễn Tiến Hiền cho biết: “Thực hiện mục tiêu đạt chuẩn các tiêu chí NTM và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, xã Yên Thạch tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho người dân.

Gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đẩy lùi và xóa bỏ các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn, duy trì trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng quân sự làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời giải quyết các đơn thư, kiến nghị của người dân.

Xác định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, xã Yên Thạch chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước trong xây dựng NTM, tích cực tham gia quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng của các tiêu chí NTM.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương kịp thời các tập thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho việc duy trì các tiêu chí xây dựng NTM”.

Với quan điểm xã NTM thì đời sống người dân phải được nâng cao, Đảng ủy, UBND xã Yên Thạch đã chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Vận động nhân dân tiếp tục thực hiện chuyển đổi hình thức sản xuất theo hướng liên kết bao tiêu sản phẩm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi.

Đảng ủy, UBND xã đã giao cho các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Từ nhiều năm nay, các tổ thu gom rác thải sinh hoạt của xã đến từng ngõ, từng nhà thu gom rác thải và tập kết về nơi xử lý của xã với tần suất 3 lần/ngày...

Tuy nhiên, trong quá trình giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, xã Yên Thạch còn gặp nhiều khó khăn như là xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn hạn chế, nguồn lực đầu tư chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách cấp trên; nhiều tiêu chí tuy đã đạt chuẩn, nhưng tỷ lệ chưa cao như giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, môi trường…

Thực hiện thành công các tiêu chí NTM chỉ là bước khởi đầu, còn việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí về NTM là cả một hành trình dài phía trước, nên xã Yên Thạch xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tin tưởng rằng, thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Yên Thạch tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng, phát triển NTM với những tiêu chí nâng cao, bảo đảm tính bền vững, từ đó, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thảo MyTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: