Kinh Tế

Vĩnh Tường triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020

Thứ Sáu, 06/12/2019

Ngày 6/12/2019, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020.

Vụ Đông Xuân 2018-2019, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của huyện đạt hơn 7.288 ha, giảm 648 ha so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 40.718 tấn. Các cây trồng chủ yếu được đưa vào sản xuất như: Cây lúa diện tích hơn 5.600 ha, sản lượng đạt hơn 38.000 tấn; cây ngô diện tích hơn 507 ha, sản lượng đạt hơn 2.600 tấn; cây đậu tương 7 ha, sản lượng đạt hơn 12 tấn…

Sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, không thuận lợi đối với cây lúa vào giai đoạn trỗ bông. Tuy nhiên, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật canh tác mới liên tục được lựa chọn để ứng dụng vào sản xuất.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là hệ thống giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi được nâng cấp đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất. Công tác dồn thửa, đổi ruộng ở một số xã đã hoàn thành tạo thuận lợi cho bà con nông dân áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến thu hoạch.

Với định hướng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ tốt và tăng tỷ lệ giống lúa chất lượng cao, vụ Đông Xuân năm 2019-2020, huyện Vĩnh Tường phấn đấu gieo trồng tổng diện tích cây hàng năm đạt 7.500 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 42.000 tấn. Trong đó, tập trung vào những cây trồng chính như: Lúa, ngô, đậu tương, lạc...

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: