Kinh Tế

Đồng bộ các giải pháp, thu ngân sách nhà nước “về đích” trước hạn

Thứ Sáu, 06/12/2019

Tính đến hết tháng 11/2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) của tỉnh vượt con số 32. 300 tỷ đồng, tăng 16% so với dự toán; trong đó, thu nội địa tăng 18% với 28.500 tỷ đồng. Kết quả trên minh chứng về sự chỉ đạo tập trung của tỉnh trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động SXKD; siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu và cơ cấu lại NSNN. Đây sẽ là cơ sở vững chắc để Vĩnh Phúc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 trước thềm Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thu NSNN về đích trước hạn

Nằm trong các giải pháp được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt những tháng cuối năm, việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD; siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách; tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi; cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng chi cho đầu tư phát triển… là những giải pháp mang tính căn cơ, song lại hoàn toàn phù hợp với tình hình của tỉnh.

Công ty Toyota Vĩnh Phúc - một trong những doanh nghiệp đóng góp tích cực vào NSNN và giải quyết hàng nghìn lao động trong tỉnh. Ảnh Khánh Linh

 

Đối diện với nhiều khó khăn như: Sản lượng ô tô trong nước giảm do thực hiện chính sách giảm thuế khi hội nhập; dịch tả lợn châu Phi lan rộng ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi; công tác bồi thường GPMB gặp nhiều khó khăn; quản lý đô thị còn nhiều bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường một số nơi có xu hướng tăng… UBND tỉnh đã sớm ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ và quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, có những giải pháp về thu - chi NSNN.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là ngành Thuế làm tốt công tác đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng tới nguồn thu; rà soát các khoản thu, các nguồn thu tiềm năng. Từ đó, tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác, chống thất thu để bù đắp các khoản hụt thu do tác động của những nguyên nhân khách quan. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ NSNN.

Tiến tới mục tiêu chuyên nghiệp, hiện đại hóa và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo đúng lộ trình, Cục Thuế tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Cải cách thủ tục hành chính, Cục Thuế đang vận hành 15 ứng dụng phần mềm quản lý cho từng mảng nghiệp vụ và một phần mềm quản lý tập trung toàn ngành; triển khai tích cực công tác quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên mạng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin-hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Với nguồn nhân lực chất lượng cao và chiến lược SXKD đúng hướng, Piagio Vĩnh Phúc luôn nằm trong top đầu vào nguồn thu NSNN của tỉnh. Ảnh Khánh Linh

 

Cùng với các giải pháp quản lý thu, trên cơ sở đánh giá toàn diện chỉ số năng lực cạnh tranh và xây dựng kế hoạch nâng cao các chỉ số thành phần đạt thấp, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phân tích, dự báo những khó khăn, thách thức đối với từng ngành, lĩnh vực để có chỉ đạo phù hợp, kịp thời. Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tiết giảm chi phí, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức nhiều diễn đàn, chương trình xúc tiến đầu tư hiệu quả; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh và nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả để thúc đẩy phát triển KT- XH.

Về chi ngân sách, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo theo dự toán; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, không chi những nhiệm vụ chi không cần thiết. Nhờ đó, tổng chi NSNN năm 2019 của tỉnh đạt 17.400 tỷ đồng, tăng 3% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 42,4% tổng chi ngân sách của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ

Năm 2020, tỉnh thực hiện nhiệm vụ thu - chi NSNN trong bối cảnh có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng CSVN, 70 năm thành lập tỉnh và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để thực hiện tốt mục tiêu thu ngân sách đạt 32.360 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 28.320 tỷ đồng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặt ra yêu cầu đối với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách của Chính phủ về tài khóa, đảm bảo chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến các khoản thu; tăng nuôi dưỡng các nguồn thu ngân sách; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế; chống chuyển giá, trốn lậu thuế; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Tiếp tục cơ cấu lại NSNN, nâng dần tỷ trọng thu nội địa; giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng cho đầu tư; bảo đảm chi trả nợ, chi cho con người, an sinh xã hội, chi cho quốc phòng, an ninh; kiểm soát bội chi, nợ công theo mục tiêu đề ra…

Cùng với những khó khăn tác động đến sự phát triển KT-XH của tỉnh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, bên cạnh cơ hội khi thực thi các hiệp định thương mại và cuộc cách mạng 4.0, chúng ta sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Các chính sách thuế khi hội nhập sẽ làm cho ngành sản xuất công nghiệp ô tô của tỉnh tiếp tục gặp khó khăn; những áp lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư từ các địa phương lân cận, các địa phương có cùng điều kiện lợi thế ngày càng gia tăng… sẽ là những yếu tố không thuận lợi, tác động tới tăng trưởng và phát triển KT-XH của tỉnh nói chung và nhiệm vụ thu NSNN nói riêng.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự sáng tạo tìm ra các giải pháp… sẽ là những thuận lợi, động lực để Vĩnh Phúc thực hiện tốt kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra, trong đó có nhiệm vụ thu NSNN.

Hồng ChiếnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: