Kinh Tế

Chuyển biến tích cực từ việc cam kết với UBND tỉnh về cải cách thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

Thứ Hai, 09/08/2021

Nhiều chỉ tiêu thay đổi mạnh mẽ; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhưng sau khi ký cam kết với UBND tỉnh, đã bắt đầu vào cuộc quyết liệt. Đây là những tín hiệu đáng mừng, thể hiện quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện đến KT-XH hiện nay.

Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại BPMC, UBND thành phố Vĩnh Yên làm hài lòng người dân, doanh nghiệp

Gặp chị Lưu Thị Ngọc, phường Liên Bảo đi ra từ bộ phận "một cửa" của UBND thành phố Vĩnh Yên với khuôn mặt rạng rỡ sau khi hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chị Ngọc chia sẻ: “So với trước kia, thời gian tiếp nhận hồ sơ đã giảm nhiều, lại được cán bộ hướng dẫn tận tình, ứng dụng CNTT, chỉ trong thời gian ngắn, các thủ tục đã hoàn tất, rất thuận tiện và nhanh chóng, tôi cảm thấy rất hài lòng.”

Sau khi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ký cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC vào tháng 3 năm 2021, kết quả thực hiện ở cấp huyện, cấp xã đã có những thay đổi rõ rệt.

Từ ngày 20/6 đến 21/7, bộ phận "một cửa" (BPMC) cấp huyện, cấp xã tiếp nhận mới 17.413 hồ sơ, trong đó tồn kỳ trước chuyển sang 664 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 18.077 hồ sơ, đến hạn giải quyết là 17.612 hồ sơ; đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 16.325 hồ sơ, tỷ lệ trung bình các TTHC giải quyết đúng và trước hạn tại các huyện, thành phố đạt 92,69%, tăng 3,48% so với kỳ báo cáo tháng 5+6/2021.

Trong đó thành phố Vĩnh Yên dẫn đầu với tỷ lệ giải quyết TTHC đúng và trước hạn là 98,32%, thấp nhất là huyện Vĩnh Tường cũng đạt tỷ lệ 88,83%.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường Nguyễn Văn Hà cho biết: Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC năm 2021, chính quyền thị trấn đã quyết liệt chỉ đạo văn phòng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ BPMC.

Thông báo lịch trực cụ thể của BPMC với công dân qua hệ thống loa truyền thanh tại các khu dân cư, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, gián tiếp giảm áp lực công việc cho cán bộ.

Hằng tháng, hằng tuần kiểm soát phiếu hẹn, hồ sơ tồn đọng, yêu cầu cán bộ chuyên môn trực tiếp báo cáo công tác giải quyết TTHC. Từ đó rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho công dân, đem lại những lợi ích thiết thực.

Số hồ sơ tiếp nhận mới trong tháng 7 tăng mạnh với hơn 300 hồ sơ mới, đứng thứ 2 toàn huyện về số hồ sơ tiếp nhận và không có hồ sơ nào quá hạn.

Anh Trần Văn Đinh, cán bộ Văn phòng, Phụ trách BPMC, UBND huyện Vĩnh Tường cho biết: Sau khi các xã, thị trấn trên địa bàn ký cam kết với huyện, lãnh đạo các địa phương đã quyết liệt vào cuộc. Tuy nhiên, công tác cải cách TTHC tại cấp xã còn gặp nhiều khó khăn.

Công chức cấp xã thường phải kiêm nhiệm nhiều việc, số lượng TTHC lớn, dẫn tới thường xuyên quá tải. Phần mềm ở BPMC triển khai từ 2015, do chuyển giao từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh quản lý, có giai đoạn không có sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nên nhiều xã khó triển khai thực hiện, vẫn làm theo phương pháp thủ công.

Dịch vụ công trực tuyến ở cấp huyện, cấp xã thực hiện chưa chứng minh được lợi ích vượt trội so với làm việc trực tiếp.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho rằng: Dù đã có những chuyển biến trong cải cách TTHC cấp huyện, cấp xã thời gian qua song kết quả vẫn chưa được như mong đợi.

Tại nhiều địa phương, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến còn khá hạn chế. Số lượng công chức điện tử, công dân điện tử còn ít; công tác thanh- kiểm tra công vụ yếu, việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ vi phạm kỷ cương hành chính chưa mang tính răn đe.

Nhằm thể hiện quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử, cùng với sự nỗ lực từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, BPMC cấp huyện, cấp xã được xem là một trong những mắt xích quan trọng trong hệ thống chính quyền điện tử.

Để sớm xây dựng chính quyền hiện đại, thông minh, phục vụ lợi ích của nhân dân, các cấp chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa, nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã.

Bài, ảnh: Chu KiềuTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: