Kinh Tế

Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu- Hướng tới chất lượng sống của người dân

Thứ Hai, 09/08/2021

Với kết quả ấn tượng sau hơn 10 năm triển khai Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM), Vĩnh Phúc tiếp tục đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 30% số thôn được công nhận thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, song, với tinh thần quyết tâm, đồng thuận, trên cơ sở xác định rõ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu hướng tới chất lượng cuộc sống của người dân, cùng với những cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, các cấp, các ngành đã và đang tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các địa phương “cán đích” đúng lộ trình, từng bước xây dựng nên những “miền quê đáng sống”.

Diện mạo xã Thiện Kế (Bình Xuyên) ngày một khởi sắc nhờ những thành quả từ chương trình xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: Chu Kiều

 

Để thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng NTM, cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến xã; ban hành các quyết định, cơ chế, chính sách, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng NTM của từng giai đoạn, Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong việc xác định rõ lợi ích, trách nhiệm cũng như vai trò chủ thể, lợi ích của chương trình xây dựng NTM.

Từ đó, khơi dậy sức mạnh, sự nhiệt huyết tham gia đóng góp sức người, sức của. Tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng NTM.

Nhờ đó, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh huy động được hàng chục ngàn tỷ đồng cho xây dựng NTM.

Chỉ tính riêng 5 năm (2015- 2020), toàn tỉnh huy động được 5.464,4 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 16,2 tỷ đồng, ngân sách địa phương 3.137 tỷ đồng, nguồn tín dụng hơn 1.462,6 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp gần 15,6 tỷ đồng, vốn lồng ghép 691,4 tỷ đồng, người dân đóng góp và công cộng gần 127,4 tỷ đồng… phục vụ cho việc đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng KT-XH, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở các vùng nông thôn. Đây được coi là tiền đề để các địa phương bắt tay xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 30% số thôn được công nhận thôn dân cư NTM kiểu mẫu, ngay từ đầu năm 2020, tỉnh đã tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM; đồng thời, chọn 2 xã: Tam Phúc (Vĩnh Tường), Liên Châu (Yên Lạc) làm điểm xây dựng chuẩn xã NTM nâng cao.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến xã, cùng tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao của nhân dân, trong năm 2020, cả 2 địa phương này đều đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 4 thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Để giải quyết bài toàn kinh tế nông nghiệp, Liên Châu đã phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến.

Trong đó, mô hình sản xuất rau sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Nhật Chiêu 3 Trại với quy mô 4 ha, đạt doanh thu 1,8 tỷ đồng/năm; 9 mô hình chăn nuôi lợn áp dụng công nghệ chuồng lạnh cho doanh thu trên 5 tỷ đồng/năm; 2 mô hình chăn nuôi gà, doanh thu đạt 3 tỷ đồng/năm.

Xã hình thành được khu chăn nuôi tập trung với diện tích gần 90 ha, bao gồm 9 trang trại chăn nuôi lợn với quy mô từ 2.500 - 5.000 con /trang trại và 2 trang trại nuôi gà với quy mô từ 30.000- 40.000 con.

Năm 2020, giá trị sản xuất trồng trọt và thủy sản của xã đạt bình quân 145 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 60,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã chỉ còn 25 hộ, chiếm 0,98%.

Với kinh phí tự đóng góp, xã đã nâng cấp 14 dự án cải tạo đường giao thông nông thôn, đảm bảo 100% đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm nhựa hóa, bê tông, thuận tiện cho việc đi lại.

Hệ thống điện chiếu sáng được phủ kín các tuyến đường, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, đời sống và an ninh trật tự trên địa bàn. Hạ tầng giao thông và cảnh quan nông thôn của Liên Châu như được khoác lên mình một màu tươi mới; chất lượng cuộc sống của người dân theo đó được nâng lên rõ rệt, Liên Châu đang hiện hữu là một vùng quê đáng sống…

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích thấy rõ, việc xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao và thôn dân cư NTM kiểu mẫu còn chậm và gặp nhiều vướng mắc, nhất là các tiêu chí: Giao thông, môi trường.

Nguyên nhân là do thời gian qua, các địa phương đều tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tỉnh chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các xã thực hiện Chương trình này trong khi khả năng đóng góp của nhân dân còn hạn chế. Một số thôn người dân chưa vào cuộc, chưa phát huy vai trò chủ thể của trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường và lợi ích của Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Chủ động, linh hoạt trong quá trình thực hiện, các địa phương đã và đang tìm ra những giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, việc huy động sức dân, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn là một trong những giải pháp căn cơ để “cán đích” theo đúng lộ trình.

Cùng với đó, các địa phương đề nghị tỉnh sớm ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 cùng những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho chương trình, tạo điều kiện để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần xây dựng nên những" miền quê đáng sống", nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Anh TúTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: