Kinh Tế

Đảm bảo công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai

Thứ Hai, 09/08/2021

Nhằm xã hội hóa, nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh, từ tháng 7/2015, Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh được thành lập. Tuy nhiên, sau 5 năm, kết quả thu quỹ ở hầu hết các địa phương đạt rất thấp so với kế hoạch đề ra. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cần tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, đúng thời hạn quy định.

Từ việc huy động nhiều nguồn lực tài chính, tỉnh hỗ trợ các hoạt động ứng phó và phòng ngừa thiên tai trên địa bàn. (Ảnh chụp Kè lát mái đê sông Phó Đáy).

 

Những năm gần đây, trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai trên phạm vi cả nước diễn ra bất thường, không theo quy luật như bão, áp thấp nhiệt đới; lốc, sét, mưa lớn, mưa đá..., tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp huy động nguồn lực tài chính ngoài ngân sách; trong đó, thành lập Quỹ PCTT.

Hội đồng giám sát và Ban Quản lý quỹ đặt tại Sở NN&PTNT; số tiền thu được sử dụng cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ các hoạt động ứng phó và phòng ngừa thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Từ nguồn Quỹ PCTT và các nguồn lực tài chính dự phòng, tỉnh đã phân bổ về các địa phương để hỗ trợ thiệt hại về người, tài sản và sản xuất cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do thiên tai gây ra; khắc phục các công trình bị thiệt hại sau mưa, bão...

Bà Phí Thị Nhung, Trưởng phòng Phòng, chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT) cho biết: Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch thu Quỹ PCTT của UBND cấp huyện, các sở, ngành, Sở NN&PTNT đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thu Quỹ PCTT của tỉnh.

Tuy nhiên, do quá trình triển khai gặp một số khó khăn, bất cập, nên đến nay, nguồn quỹ thu được rất thấp, không đạt kế hoạch đã đề ra.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều huyện, thành phố chưa nộp đủ chỉ tiêu thu Quỹ; nhiều cơ quan, đơn vị chưa nộp Quỹ năm 2020. Tính đến ngày 20/6/2021, tổng số tiền thu được của Quỹ là hơn 29,8 tỷ đồng. Tỷ lệ thu Quỹ theo kế hoạch hàng năm tuy có tăng nhưng vẫn đạt thấp.

Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014 về thành lập và quản lý Quỹ PCTT nhưng chưa được Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện, do vậy, công tác thu, lập kế hoạch thu Quỹ gặp khó khăn.

Một số huyện, thành phố chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc thu Quỹ, thời gian nộp Quỹ muộn so với kế hoạch của UBND tỉnh.

Việc thu Quỹ của các doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn; hầu hết các DN và người lao động trong DN không tổ chức thu, nộp Quỹ, còn chây ỳ; khó xác định giá trị tài sản của DN để thu theo giá trị tài sản; nhiều DN đăng ký hoạt động nhưng không tìm thấy địa chỉ như đăng ký để gửi thông báo chỉ tiêu nộp Quỹ.

Nhiều cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh nhưng không đóng Quỹ cho cơ quan quản lý Quỹ của tỉnh. Do vậy, việc triển khai thực hiện kế hoạch thu Quỹ không thể hoàn thành trong năm và phải kéo dài thời gian thu sang năm kế tiếp.

Ban Quản lý Quỹ của tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, cán bộ nghiệp vụ còn thiếu trong khi công tác thu Quỹ đòi hỏi cần nhiều cán bộ có nghiệp vụ trong công tác kế toán, thống kê...

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2021.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thu, nộp quỹ, Ban Quản lý Quỹ PCTT tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thu quỹ hàng năm của địa phương, đơn vị mình sớm để triển khai thu đảm bảo tiến độ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động được mọi tổ chức, cá nhân, nhân dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp Quỹ theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện việc thu, nộp quỹ theo quy định của Nhà nước...

Qua đó, tạo nguồn lực để tỉnh chủ động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai, góp phần quan trọng phát triển bền vững KT - XH của tỉnh.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: