Kinh Tế

Hơn 352 tỷ đồng chi trả cho các đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT

Thứ Năm, 05/12/2019

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, qua đó, rút ngắn thời gian giải quyết và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chế độ BHXH.

Tháng 11/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện chi đúng, chi đủ, kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT với tổng số tiền 352,3 tỷ đồng. Trong đó, giải quyết hưởng BHXH hàng tháng cho 53 người, lũy kế 923 người; giải quyết hưởng BHXH một lần 442 người, lũy kế 8.005 người; giải quyết ốm đau, thai sản, dưỡng sức 4.823 người, lũy kế 123.453 người; chi trả cho 447 lượt người hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng phối hợp tốt với ngành Bưu điện chi trả, đúng đủ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người thụ hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dương MinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: