Kinh Tế

Chuyển biến trong công tác quản lý chất thải nguy hại

Thứ Sáu, 06/08/2021

Nhờ sự nỗ lực, cùng các giải pháp đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, công tác quản lý, xử lý chất thải nguy hại những năm gần đây từng bước đi vào nền nếp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Nhân viên kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên vận hành máy xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại tại chỗ. Ảnh Nguyễn Lượng

 

Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) phát triển nhanh tạo sức ép không nhỏ đối với môi trường xã Yên Đồng (Yên Lạc). Toàn xã hiện có 120 hộ tham gia sản xuất chăn, ga, gối, đệm; 185 hộ thu gom phế liệu; 73 hộ tái chế nhựa và 38 hộ làm cơ khí...; lượng chất thải phát sinh từ các cơ sở này khoảng 5 tấn/ngày.

Xác định đây là loại chất thải có tính chất nguy hiểm, nếu không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ gây tác hại khó lường đến sức khỏe và môi trường sống của nhân dân, những năm qua, chính quyền địa phương luôn chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn.

Hoàn thành phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác thải xã Yên Đồng; nâng cấp, cải tạo hơn 10 km cống rãnh thoát nước thải trong khu dân cư.

Đối với các hộ sản xuất TTCN, đặc biệt là tái chế nhựa, xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong thu gom, xử lý chất thải nguy hại.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Đồng Nguyễn Xuân Nam cho biết: Với sự tích cực vào cuộc của chính quyền địa phương, công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến.

Song, tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải phát sinh trong cụm công nghiệp, làng nghề đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm; vẫn còn tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định.

Để TTCN phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở sản xuất áp dụng tiến bộ KHKT nhằm giảm thiểu lượng chất thải; chủ động liên hệ với các cơ sở thu gom, xử lý chất thải nguy hại.

Đồng thời, mở rộng Cụm công nghiệp Yên Đồng, từng bước di dời toàn bộ hoạt động sản xuất ra khỏi khu dân cư.

Các nguồn thải chứa nhiều yếu tố nguy hại trên địa bàn tỉnh phát sinh chủ yếu từ các ngành sản xuất công nghiệp, y tế, nông nghiệp...

Năm 2020, tổng lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh khoảng 250 tấn. Để xử lý rác thải y tế nguy hại, một số cơ sở y tế được trang bị lò đốt để xử lý tại chỗ.

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện chỉ có 33 lò đốt chất thải y tế/160 cơ sở y tế, nên các đơn vị chưa được đầu tư lò đốt hiện đang ký hợp đồng vận chuyển, xử lý với đơn vị có đầy đủ chức năng theo quy định.

Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, lượng phân bón vô cơ sử dụng khoảng hơn 108 nghìn tấn/năm; tổng lượng hóa chất bảo vệ thực vật sử dụng trên 200 tấn/năm.

Đối với chất thải rắn công nghiệp, làng nghề, năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp mới 25 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các cơ sở SXKD, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số chủ nguồn thải chất thải nguy hại đã được cấp lên trên 400 đơn vị.

Theo thống kê, lượng chất thải rắn phát sinh từ các cơ sở SXKD trong KCN khoảng 128.630 tấn/năm. Các chất thải này được các cơ sở SXKD ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định với tỷ lệ chất thải được thu gom, xử lý đạt 100%.

Toàn tỉnh hiện có 25 đơn vị do Bộ TN&MT cấp phép đang hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý chất thải cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Để phòng ngừa, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tỉnh luôn coi việc kiểm soát ô nhiễm các nguồn thải là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường và được tổ chức thực hiện thường xuyên.

Nhờ đó, các cơ sở SXKD đã có ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường. Đến nay, tỷ lệ thu gom chất thải nguy hại đạt 100%; tỷ lệ đấu nối hệ thống xử lý nước thải trong các KCN đạt 90%.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 25 đơn vị do Bộ TN&MT cấp phép đang hoạt động cung cấp các dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại, chất thải y tế, đáp ứng nhu cầu cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chú trọng lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ sạch, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm công tác hậu kiểm sau phê duyệt hồ sơ môi trường đối với các dự án để phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; đặc biệt là hoạt động xả thải của các cơ sở, doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất có nguồn thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Đồng thời, ưu tiên, khuyến khích sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp; triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên đồng ruộng.

Phùng Hải
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: