Kinh Tế

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận trong nhân dân

Thứ Năm, 05/08/2021

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Bình Xuyên đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, qua đó, tạo được niềm tin, sự đồng thuận, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH ở địa phương.

UBND xã Hương Sơn niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc để người dân nắm rõ

Về xã Hương Sơn những ngày này, chúng tôi được chứng kiến những đổi thay trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Kinh tế của xã được phát triển với đa dạng các hình thức kinh doanh, dịch vụ. Hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư, tạo thuận lợi cho việc người dân giao thương, phát triển kinh tế.

Để có được kết quả đó là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, đoàn kết của người dân địa phương. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trịnh Thị Kim Thoa cho biết: Tất cả các công việc liên quan đến nhân dân đều được địa phương đưa ra công khai bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân và khi có sự đồng thuận, nhất trí cao mới triển khai.

Điển hình như khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Hương Sơn sớm tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Năm 2020, để thực hiện chỉ tiêu của huyện giao về xây dựng rãnh thoát nước thải ở khu dân cư, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo họp mở rộng các ban, ngành, đoàn thể và họp thôn để người dân nắm được chủ trương, ý nghĩa việc xây dựng rãnh thoát nước thải.

Khi tư tưởng đã “thông”, người dân địa phương tích cực tham gia, hưởng ứng. Người dân Hương Sơn tự nguyện đóng góp hơn 600 triệu đồng và hàng trăm ngày công để xây dựng rãnh thoát nước thải. Đến nay, toàn xã xây dựng được trên 5,2km rãnh thoát nước thải, vượt chỉ tiêu 200m.

Hằng năm, bên cạnh việc quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về QCDC ở cơ sở, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở các cấp trên địa bàn huyện Bình Xuyên tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC.

Đồng thời, phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản về thực hiện QCDC ở cơ sở cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng của các xã, thị trấn.

Quá trình triển khai QCDC ở cơ sở, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được đề cao. Việc triển khai thực hiện QCDC được gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM.

Sau 10 năm triển khai, huyện Bình Xuyên huy động được gần 1.800 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Huyện phấn đấu trong giai đoạn 2020 – 2025 có 10/10 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, các xã, thị trấn thường xuyên thông báo tới nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công khai công tác giải phóng mặt bằng dành đất cho phát triển khu công nghiệp, quy hoạch các khu tái định cư, đất giãn dân... qua việc niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn; hệ thống loa truyền thanh và các hội nghị họp dân.

Phát huy vai trò nhân dân tham gia giám sát trực tiếp, giám sát qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với các công trình phúc lợi công cộng của địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân, năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội của nhân dân.

Việc thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp cơ bản thực hiện khá tốt theo tinh thần Nghị định 149 của Chính Phủ.

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” được tôn trọng và triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực đời sống đã tác động tích cực đối với việc phát triển KT - XH; góp phần củng cố niềm tin giữa nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Bài, ảnh: Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: