Kinh Tế

Chính sách hỗ trợ chưa “hút” doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Thứ Sáu, 29/11/2019

Số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn khiêm tốn; quy mô các doanh nghiệp chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ; trình độ ứng dụng khoa học công nghệ của các doanh nghiệp thấp, hiệu quả sản xuất chưa cao…là những thực tế đang tồn tại trong hoạt động của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, mặc dù tỉnh đang có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Trung Kiên, thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) là một trong số doanh nghiệp được hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh Khánh Linh

Theo Nghị quyết 202, ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa lên đến 3,5 tỷ đồng đối với 5 nhóm dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, bao gồm: Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc; hỗ trợ đầu tư vùng sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGap; hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; hỗ trợ trồng cây dược liệu và hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến nông sản.

Triển khai thực hiện nghị quyết, tỉnh đã chủ động phê duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực làm cơ sở để các doanh nghiệp tìm hiểu, đầu tư, như: Quy hoạch vùng rau an toàn; quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; quy hoạch chăn nuôi theo vùng và theo xã trọng điểm; quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung…

Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Tuy nhiên đến nay, số lượng các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn khá khiêm tốn. Hiện, toàn tỉnh mới có khoảng 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chỉ chiếm hơn 1% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2015-2018, chỉ có 16 dự án DDI đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm trên 2% tổng số các dự án DDI được tỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào giai đoạn này.

Không những vậy, qua rà soát, đánh giá, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; trình độ ứng dụng khoa học công nghệ thấp; thị trường thiếu bền vững; các kênh tiêu thụ phân phối sản phẩm còn hạn chế; tình trạng vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra… Do vậy, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh.

Phân tích của các cơ quan chuyên môn cho thấy, nguyên nhân chủ yếu khiến doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là do sản xuất nông nghiệp phải chịu tác động lớn của yếu tố thời tiết, thiên tai, nên tính rủi ro lớn, hiệu quả đầu tư thấp, thời gian thu hồi vốn thường chậm hơn các lĩnh vực khác. Ngoài ra, có một số nhà đầu tư đã tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và thuộc diện được hỗ trợ, nhưng không thể triển khai được dự án đầu tư do địa điểm thực hiện dự án của doanh nghiệp không nằm trong các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh.

Mặt khác, sức hút từ các chính sách hỗ trợ, khuyến khích của tỉnh còn chưa thực sự hấp dẫn. Thủ tục hỗ trợ phức tạp, thời gian để nhận được hỗ trợ thường kéo dài gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, nhà đầu tư… Thực tế từ khi triển khai nghị quyết đến nay, toàn tỉnh mới hỗ trợ được cho 3 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với số tiền chưa đến 10 tỷ đồng.

Theo một số doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, để thu hút hơn nữa doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, thời gian tới tỉnh cần có giải pháp xây dựng một thị trường hàng hóa nông nghiệp lành mạnh, bền vững. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn với các hoạt động xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu; liên kết, mở rộng các kênh tiêu thụ sản phẩm cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh...

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần điều chỉnh chính sách hỗ trợ theo hướng tăng mức hỗ trợ, giảm các điều kiện quy định để được hỗ trợ; áp dụng các mức hỗ trợ đầu tư có lợi nhất cho doanh nghiệp theo các chính sách hiện hành. Và một điều rất quan trọng, đó là các thủ tục để được hỗ trợ phải đơn giản, nhanh chóng, kịp thời. Có như vậy mới đủ sức hấp dẫn các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: