Kinh Tế

Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp: Hướng đến phát triển bền vững

Thứ Năm, 05/08/2021

Tận dụng lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, Vĩnh Phúc đã và đang đi trước một bước trong quy hoạch vùng sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi. Từ đó, góp phần thu hút đầu tư, hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, đảm bảo cân đối cung - cầu, hướng đến một nền nông nghiệp hàng hóa phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững.

Hiệu quả từ mô hình trồng dưa áp dụng công nghệ mới của anh Tạ Văn Hiệp, xã Văn Tiến là cơ sở để huyện Yên Lạc quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Nguyễn Lượng

Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Lạc đã đạt được nhiều kết quả khích lệ. Nhờ quy hoạch các vùng sản xuất theo tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, những vùng bãi ven sông Hồng và vùng đất trũng được cải tạo thành vùng trồng ngô, chuối tiêu hồng, cam, bưởi, nuôi trồng thủy sản; nhiều diện tích đất lúa khó canh tác được chuyển đổi sang những vùng chuyên canh rau an toàn VietGAP, phát triển kinh tế trang trại.

Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Yên Lạc Nguyễn Văn Bộ cho biết: Để hoàn thành mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá tập trung, chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, có liên kết theo chuỗi giá trị, huyện tiếp tục lập quy hoạch vùng cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và điều kiện xã hội của từng địa phương.

Vùng trồng lúa chất lượng cao 3.300 ha dự kiến được thực hiện tại các xã: Yên Phương, Liên Châu và Đại Tự. Đối với 800 ha đất bãi ven sông, hơn 400 ha đất lúa kém hiệu quả, huyện định hướng phát triển rau màu, cây ăn quả; quy hoạch khu chăn nuôi tập trung.

Đặc biệt, huyện đang quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã Hồng Châu và Hồng Phương với diện tích từ 50-70 ha.

Nhằm phát huy lợi thế các vùng quy hoạch, huyện sẽ tăng cường đầu tư, huy động mọi nguồn lực cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, công trình thủy lợi tại các vùng sản xuất; xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...

Nhờ quy hoạch bài bản cùng các chính sách hỗ trợ kịp thời, đời sống người dân làm nông nghiệp, nông thôn những năm gần đây được cải thiện đáng kể.

Giai đoạn 2016- 2020, trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi được trên 6.300 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại rau màu; một số vùng sản xuất rau, quả VietGAP được hình thành với diện tích trên 1.600 ha.

Các cây trồng có giá trị kinh tế cao như bí đỏ, bí xanh, cà chua, su su, dưa các loại... phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.

Một số mặt hàng nông sản đã gây dựng được thương hiệu và xuất khẩu ra nước ngoài như: Thanh long ruột đỏ Lập Thạch, ớt quả, chuối tiêu hồng.

Ngoài ra, một số vùng chăn nuôi tập trung được duy trì và nhân rộng ở các địa phương như chăn nuôi lợn ở Lập Thạch, Yên Lạc; chăn nuôi gia cầm ở Tam Dương, Tam Đảo; chăn nuôi bò sữa tại Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Đảo...

Trên địa bàn tỉnh có 1 cơ sở giết mổ gia súc quy mô công nghiệp với công suất 20 tấn/ngày đêm, tạo điều kiện cho việc xây dựng các liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Từ năm 2017 đến nay, có khoảng 1.840 ha diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn 5 huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Lập Thạch và Sông Lô được dồn thửa, đổi ruộng.

Đồng ruộng được quy hoạch phù hợp với nhu cầu thực tiễn; hệ thống giao thông, thủy lợi được nâng cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp.

Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp của tỉnh, số vùng sản xuất hàng hóa tập trung còn ít, quy mô còn khiêm tốn.

Nguyên dân do một số quy hoạch chuyên ngành, định hướng lớn về phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương đã hết hiệu lực nhưng chưa được tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh, dẫn đến chưa tham mưu xây dựng được vùng trọng điểm sản xuất trồng trọt, sản xuất chăn nuôi...

Chính sách quản lý đất đai còn nhiều bất cập, là rào cản đối với phát triển nông nghiệp quy mô lớn. Ngoài ra, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng thu hẹp; ruộng đất manh mún, địa hình đồng bằng xen kẽ trung du, đồi núi nên khó hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung.

Nhiều địa phương tuy đã tiến hành rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp để phát triển chăn nuôi bò, lợn, chuyên canh rau, quả nhưng do ruộng đất còn manh mún, nhỏ lẻ, dồn thửa đổi ruộng được ít nên vẫn chưa thể thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Hướng tới mục tiêu phát triển nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, thời gian tới, tỉnh tiếp tục gắn phát triển nông nghiệp, nông thôn với quy hoạch chung của tỉnh theo hướng phát triển bền vững quy hoạch vùng, hỗ trợ kinh phí cho vùng sản xuất; duy trì khảo sát, đánh giá nhằm điều chỉnh cây trồng, con giống phù hợp với từng vùng quy hoạch.

Đồng thời, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong việc dồn thửa đổi ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và cây hàng năm thành vùng tập trung, quy mô lớn.

Phùng HảiTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: