Kinh Tế

Tổng dư nợ cho vay đạt hơn 96 nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, 03/08/2021

Trước tác động của dịch Covid-19 tới nền kinh tế cả nước nói chung và khách hàng của các Tổ chức tín dụng (TCTD) nói riêng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các TCTD tiếp tục triển khai áp dụng các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng vay vốn gặp khó khăn như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí...

Đồng thời, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng trong việc tiếp cận vốn tín dụng.

7 tháng đầu năm 2021, lãi suất cho vay trên địa bàn phổ biến từ 4- 9,5%/năm đối với từng kỳ hạn và đối tượng; lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến từ 0,1- 6,5%/năm đối với từng kỳ hạn.

Tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 7/2021 của các TCTD trên địa bàn tỉnh đạt hơn 96 nghìn tỷ đồng, tăng 9,36% so với cuối năm 2020.

Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 65.550 tỷ đồng, tăng hơn 12%, chiếm hơn 68% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 30.750 tỷ đồng, gần tăng 4% so với cuối năm 2020, chiếm gần 32% tổng dư nợ.

Cơ cấu tín dụng phần lớn là cho vay các hoạt động SXKD, dịch vụ và đầu tư phát triển; trong đó cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 24.200 tỷ đồng, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 20.900 tỷ đồng.

Nợ xấu duy trì ở mức an toàn, đạt 512 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với tháng 12/2020, chiếm tỷ lệ 0,53% tổng dư nợ.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: