Kinh Tế

Giá nước sạch nông thôn được điều chỉnh tăng cao nhất 25%

Thứ Sáu, 22/11/2019

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh giá bán nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Phúc cung ứng (tính một phần khấu hao tài sản cố định: 500đ/m3).

Công nhân nhà máy nước sạch tập trung liên 12 huyện Vĩnh Tường, kiểm tra vận hành hệ thống

Theo đó, đối với khách hàng sử dụng nước là các hộ dân dùng sinh hoạt, giá bán sẽ tăng 18% lên mức 6.500 đồng/m3; khách hàng là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả bệnh viện, trường học) phục vụ mục đích công cộng, tăng 23% lên mức 8.000 đồng/m3; hai nhóm khách hàng tăng cao nhất là hoạt động sản xuất vật chất và kinh doanh dịch vụ, tăng 25%, lên mức 10.000 đồng/m3.

Thời gian điều chỉnh bắt đầu tính từ tháng 10/2019. Số lượng nước sạch tính điều chỉnh dựa trên số lượng thực tế các khách hàng sử dụng.

Được biết, Vĩnh Phúc là một trong 8 tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả đầu ra (chương trình PforR) từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới trong giai đoạn 2013-2018, với tổng số vốn trên 400 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh trên 40 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh đã có trên 95 nghìn người, thuộc 30 xã, thị trấn được hưởng lợi từ các công trình cấp nước bền vững được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay của chương trình, góp phần hạn chế việc sử dụng nguồn nước không đảm bảo trong cộng đồng dân cư ở nông thôn.

Việc điều chỉnh giá bán nước sạch nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương cũng như lộ trình, kế hoạch trả nợ vốn vay của chương trình.

Tin, ảnh Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: